Ilmastonmuutos korostaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, ei kaivosten määrän lisäämistä

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela maalailee kirjoituksessaan Itä-Savossa 12.10. kaivosteollisuudesta ilmastonmuutoksen pelastajaa. Kaivokset eivät kuitenkaan sovi kaikkialle. Keskiössä tulisi olla luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tärkeimpien vesiekosysteemien suojeleminen – se on tutkimusten mukaan tärkeintä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

YK:n alainen, hallitustenvälinen biodiversiteetin tutkimuskeskus IPBES on johtajansa Sir Robert Watsonin sanoin todennut seuraavasti: ”Ihminen on täysin riippuvainen luonnon monimuotoisuudesta, mutta me tuhoamme sitä nopeutuvalla tahdilla. Toimivat ja rikkaat ekosysteemit ovat kaiken elämän, elinkeinojen, puhtaan ruoan ja terveyden perusta.”

Watsonin mukaan monimuotoisten ekosysteemien suojeleminen ja palauttaminen on merkittävin keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tärkeiden vesistöjen, kuten Saimaan, rannoille sijoittuvat kaivokset eivät tätä luonnon monimuotoisuuden tavoitetta tue.

Tänä syksynä päätetään siitä, mitä Suomesta, sen luonnosta ja ekosysteemistä on jäljellä sitten, kun maailman kiihtyvä malminhimo on tyydytetty. Elämme käännekohtaa ihmiskunnan historiassa, sillä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on vihdoinkin noussut päättäjien agendalle Euroopassa ja ympäri maailmaa. Jopa Kiina on ilmoittanut sitoutuvansa hiilineutraliuteen vuoteen 2060 mennessä.

Materiaalit sähköautojen akkuihin, tuulivoimaloiden siipiin ja moniin muihin hiilineutraaleihin tuotteisiin pitää kuitenkin kaivaa jostakin. Kaivannaisten kysynnän ennustetaan räjähtävän lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi nikkelin kysynnän arvioidaan kolminkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Suomelan mukaan kysyntä voi jopa kymmenkertaistua. Nikkelin ja muiden akkumetallien kasvava kysyntä näkyy jo: Saimaan ja muiden merkittävien vesistöjen rannoille on tänä vuonna myönnetty lukuisia malminetsintävarauksia.

Tänä syksynä päätetään siitä, mitä Suomesta, sen luonnosta ja ekosysteemistä on jäljellä.

Olet ehkä kuullut kaivoslain uudistuksesta? Aihe ei monen mielestä ole kovin kiinnostava tai ei tunnu koskettavan juuri sinua. On yhdentekevää, onko sinulla mökki järven rannalla, oletko ahkera luonnossa liikkuja tai koetko sinulle tutun alueen olevan juuri nyt malminhimon kohteena. Tänä syksynä käytävässä keskustelussa on kyse jostain tärkeämmästä: meidän kaikkien elämän perustasta, toimivasta ja elämää ylläpitävästä luonnon ekosysteemistä. Arvostammeko puhdasta vettä? Haluammeko jatkossakin elää maassa, joka on kuuluisa kauniista luonnostaan?

Meidän tulee vaatia tiukkaa kaivoslakia. Kysymys ei ole pelkistä kaivoksista vaan siitä, millaisessa maassa haluamme elää. Jos emme nyt vaadi muutoksia, voimme kahden vuosikymmenen päästä vain kauhistella, mitä Suomelle on tapahtunut, miksi olemme tuhonneet tärkeimmät vesistömme ja niiden ekosysteemit.

Juuri tänä syksynä tulee miettiä, minkälaisen perinnön haluamme jälkipolville jättää. Meidän kaikkien tulee kiinnostua kaivoslaista juuri nyt.

Miisa Mink

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän perustaja