Lukijalta: Huoli Savonlinnan elinkeinotoiminnasta

Savonlinnan Seudun Yrittäjät on järjestö, joka toimii alueella yrittäjien asialla ja yrittäjiä yhdistävänä tahona. Tehtäviimme kuuluu edunvalvonta sekä yrittäjyyden edellytysten kehittäminen. Mielestämme toimiva ja tuloksellinen yhteistyö Savonlinnan elinkeinotoimen kanssa on elintärkeää ja olemme halukkaita kehittämään tätä yhteistyötä.

Olemme seuranneet viimeaikaisia mielipidekirjoituksia ja meihin on oltu yhteydessä erilaisilla mielipiteillä liittyen Savonlinnan kaupungin toimintaan elinkeinoasioissa. Meille on tarjoutunut tilaisuus keskustella aiheesta kaupunginjohtaja Janne Laineen ja elinkeinojohtaja Janne Weanderin kanssa 6.2.

Koska haluamme saada keskustelusta parhaan mahdollisen lopputuloksen, toivomme yrittäjiltä ja muilta elinkeinoelämän edustajilta eväitä tapaamiseemme. Toivomme kysymyksiä ja mielipiteitä menneeseen ja nykyhetkeen sekä kehitysideoita tulevaan. Pyydämme viestejänne osoitteeseen

savonlinnanseudun@yrittajat.fi

Tehtävänämme on edustaa kaikkia jäsenyrityksiämme ja koemme, että näin saamme jäsentemme äänen kuuluviin parhaiten.

Käsittelemme kaikki tulleet viestit anonyymisti, eikä viestin alkuperää julkaista missään yhteydessä. Esitämme asialliset kysymykset ja mielipiteet kaupunginjohtajalle ja elinkeinojohtajalle, jotka antavat asioihin omat vastauksensa ja vastineensa. Emme käsittele loukkaavia tai muutoin arkaluontoisia viestejä. Pidämme tapaamisesta pöytäkirjaa, jonka osapuolet hyväksyvät puhtaaksikirjoituksen jälkeen.

Yrittäjäjärjestö haluaa asioiden pohjautuvan faktoihin ja toimintatapaan, jossa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus antaa vastaus. Savonlinnan seutu tarvitsee nyt rohkeutta puuttua epäkohtiin sekä rakentaa yhdessä menestyksekästä tulevaisuutta. Kehittyäksemme tarvitsemme saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Tiina Seppänen pj.
Antti Naukkarinen vpj.
Mikko Väisänen vpj.
Oskari Malkki
Elina Loukes
Eero Piironen
Kari-Matti Markus
Heikki Härkönen
Reetta Sahinjoki
Jarkko Wuorinen

Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry:n hallitus

Uusimmat uutiset