Lukijalta: Kuinka moni on valinnut uskontonsa?

Papisto on esittänyt kantojaan sukupuolineutraalin ajattelutavan puolesta ja vastaan. Muuan esittelee aihetta Gender-ideologian valossa.

Hänen mukaansa ideologian tästä ajattelutavasta tekee se, että se pyrkii valta-asemaan yhteiskunnassa ja kirkossa, leimaamalla nykyisen, biologiseen sukupuoleen perustuvan ihmiskäsityksen ahdistavaksi ja sortavaksi. Ja koska ideologiaa ei välttämättä valita, olemme ideologisen vaikuttamisen kohteina. Usein se on tiedostamatonta, mikä on valtaan pyrkivälle ideologialle hyödyllistä.

Entä papin itsensä edustama ideologia, kristinusko? Moniko sen on valinnut? Kuten eivät muslimitkaan islamin maissa islamia tai kutkaan kussakin maailman kolkassa vaikuttavaa uskontoa ja elämänkatsomusta.

Uskonnot ovat olleet edistyksen jarruina kautta aikain. Ilman rohkeita ihmisiä, jotka uskalsivat epäillä Jumalan tai jumalien kykyä tai halua auttaa ihmistä parempaan elämään, olisimme vailla nykyisiä lukemattomia elämää edistäviä keinoja. Erehdyksistä ja virheaskelista huolimatta.

Toki uskonnoilla ja uskonnollisella uskolla on ollut sijansa ja merkityksensä menneinä vuosisatoina ja vuosituhansina. Nyt valistunut ihminen näkee yleensä toisin: hän ymmärtää, että Jumalan tai jumalien palvelu ja niille uhraaminen on taikauskoa. Ja että panostaminen uskontoon, muutoin kun historiallisena perinteen vaalimisena, on hyödytöntä.

Esko Aspivaara

Savonlinna