Lukijalta: Seutukaupunkeja ovat kurittaneet sekä elinkeinoelämän että valtionhallinnon uudelleenjärjestelyt

Esimerkiksi poliisin toiminta on koko Etelä-Savon alueella puutteellista. Väestö tuntee olonsa turvattomaksi.

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka ennustetaan jatkuvan. Euroopan kaupungistumisaste on 80–90 prosentin luokkaa.

Suomessa on käynnissä jälkikaupungistumisen aalto, joka näkyy etenkin suurimpien kaupunkiseutujen voimakkaana kasvuna.

Etelä-Savon kaupunkien kasvu on ollut hidasta tai väkiluku vähenee ja väestö vanhenee maaseutukunnista puhumattakaan.

Siniset haluavat korostaa seutukaupunkien asemaa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.

Seutukaupungit ovat olleet menettäjiä viime vuosikymmenien rakennemuutoksissa. Niitä ovat koskeneet sekä elinkeinoelämän että valtionhallinnon uudelleenjärjestelyt.

Esimerkiksi useita valtion virastoja on siirretty muualle. Poliisin toiminta on koko Etelä-Savon alue huomioon ottaen puutteellista etäisyyksien takia ja väestö tuntee olonsa turvattomaksi.

Kaiken lisäksi maatalouden rakennemuutos on vaikuttanut seutukaupunkien toimintaympäristöön.

Siniset on huolissaan naiskadosta maaseudulla.

Siniset on erityisen huolissaan naiskadosta maaseutualueilla sekä pienissä taajamissa.

Naiskadon hidastaminen on vaativa tehtävä, siksi on tärkeää kiinnittää huomiota päivähoitopalveluihin, lapsi- ja perhepalveluihin, säilyttää kyläkouluja ja lukio, panostaa kuntien imagoon moderneina ja tasa-arvoisina asuinpaikkoina, missä myös perheelliset voivat käydä työssä ja yrittää.

Siniset ovat huolissaan myös siitä, että taloudelliseksi uhkaksi on muodostunut maaseudun ja seutukaupunkien kiinteistöjen hintojen roima arvon alennus.

Moni ikääntynyt haluaisi muuttaa syrjäkylän tien päästä vähintään kotipaikkansa taajamaan, mutta hänen hyväkuntoisen talonsa arvo on niin vähäinen, ettei hän saa sen hinnalla edes pientä yksiötä.

Eläke ei riitä vuokra-asuntoon ja muihin kuluihin, eikä hän saa muita tukia, koska omistaa talon ja palan maata tien päässä.

Markku Siitari
Puheenjohtaja
Mikkelin seudun Siniset