Lukijalta: Kommentteja Savonlinnan Seudun Yrittäjien hallituksen kirjeeseen

Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry:n hallitus kirjoittaa 20.3. Itä-Savon verkon Mielipide-palstalla kaupunginjohtaja Janne Laineen sekä elinkeinojohtaja Janne Weanderin järjestämästä tapaamisesta, jonka tavoite oli tiivistää yhteistyötä kaupungin sekä yrittäjäjärjestön välillä. Tapaamista varten yrittäjäjärjestö keräsi yhteensä 10–15 kappaletta mielipiteitä, kysymyksiä sekä kriittisiä kommentteja esitettäväksi kaupungille.

Tapaamisesta tehtyyn muistioon yrittäjäjärjestön hallitus ei suostunut kirjoittamaan vastauksia sillä tavalla kuin ne keskustelussa kerrottiin. Vastaukset annettiin hallitukselle jälkikäteen myös kirjallisesti.

Toisin kuin mielipidekirjoituksessa 20.3. virheellisesti todetaan, elinkeinojaoston kokoukseen osallistujat olivat tietoisia, että kokousmateriaalina oli elinkeinojohtajan tekemä muistio tapaamisesta. Asia todetaan myös elinkeinojaoston pöytäkirjassa. Muistiossa on sanasta sanaan kaikki SSY:n keräämät kommentit sekä viranhaltijoiden vastaukset näihin.

Kaikki SSY:n tapaamisessa antamat konkreettiset toimenpiteet sekä kehitysehdotukset on myös erikseen käsitelty elinkeinojaoston kokouksessa ja näihin on annettu vastaukset tehtävistä toimenpiteistä. Myös jokaiseen annettuun palautteeseen – myös kriittiseen ja perustelemattomaan – on vastattu asiallisesti.

Otamme mielellämme vastaan kaiken rakentavan ja arvostelevankin palautteen. Vakiintunut käytäntö palautteen antamiseksi on kuitenkin elinkeinoelämän säännöllinen aamukahvitilaisuus, jossa keskustelua voidaan käydä suoraan ja kriittisestikin.

Koko elinkeinotoimen sekä kaupungin henkilöstöllä on suuri halu kehittää toimintaa ja saada aikaan positiivista muutosta Savonlinnan seudulla. Saavutetut tulokset myös osoittavat tätä käytännössä, sillä monin osin kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet on ylitetty. Yhteinen tavoitteemme on ylittää ne myös jatkossa, yhdessä alueen yrittäjien, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Janne Weander

Elinkeinojohtaja

Savonlinna

Uusimmat uutiset