Lukijalta: Sotea ei pidä kiireellä alistaa pelkille markkinavoimille

Sote on niin iso yhteiskunnallinen kokonaisuus, että ratkaisut pitää tehdä parlamentaarisesti perustuslaki, kaikki puolueet ja intressiryhmät huomioiden.

Suomessa on pitkään puhuttu julkisen talouden kestävyysvajeesta, jonka suuruus ja syy perustuu monille oletuksille. Osoittava sormi on kuitenkin sotessa.

Hallituksen suurimpia tavoitteita oli maakunta- ja sote-uudistus. Taustalla on hallituspuolueiden kaupankäynti.

Soten tavoite oli kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Nyt tavoitteet ovat aivan muualla. Erikoissairaanhoitoa keskitetään ja palveluita karsitaan. Terveysfirmat hamuavat kuntien kiinteistöjä, kuten Attendo Savonlinnassa.

Epäselvässä tilanteessa ulkoistetaan palveluita, esimerkiksi Meri-Lappi Kemissä.

Suuret terveysfirmat ovat aggressiivisesti jakamassa 20 miljardin markkinaa.

Verorahoilla kiilataan jonojen ohi kiireettömiin leikkauksiinkin. Terveystalon Laura Rädyn ohje lääkäreiden lähetteisiin Pohjois-Savossa: ”Potilas haluaa hoitoon Varkauden Terveystalon sairaalaan valinnanvapauden perusteella”.

Valinnanvapautta ”harmaalla alueella” rusinat pullasta periaatteella? Julkisen sektorin vastuulle uhkaa jäädä vain vaikeammat ja kiireelliset hoidot.

Resurssien varmistaminen kustannustehokkaasti on haasteellista. Pitenevät matkat ja kiire ovat huono ja kallis yhdistelmä. Yksityiset voivat minimoida resurssinsa. Kilpailu ei ole tasavertaista.

Terveystalolla, Attendolla ja Mehiläisellä on omistuskytköksiä muun muassa Luxemburgissa. Omistusjärjestelyt mahdollistavat verokikkailun, jopa veronkierron.

Osa lääkäreistä ja johtajista muuttaa palkan pääomatuloiksi alemmalle veroprosentille. Näin pidetään yllä kestävyysvajetta.

Soten toiminta tulee olla tarkoin säädeltyä.

Hallitus ei lupaa soten verotulojen jäävän Suomeen ja uusi hallintarekisteri mahdollistaa veronkikkailun.

Tuleeko sotepuolellekin verovälttelyn vapaus ja yksityinen monopoli?

Säästötavoite, kolme miljardia, voidaan unohtaa.

Onko moraalisilla ja eettisillä arvoilla merkitystä? Miten pitkälle sallitaan alueiden ja ihmisten eriarvoistuminen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Politikointi

Politikointi on jättänyt alleen sote-asiantuntijoiden varoitukset ja ohjeet. Lobbarit, konsultit, ajatushautomot ja pörriäiset ohjeistavat poliitikkoja.

Palvelun tarvitsijan sekä yhteiskunnan etu uhkaa väistyä kovan bisneksen tieltä. Peruspalveluita saa asiakassetelillä, mutta paljon palvelua tarvitsevilta kustannukset karkaavat, kun setelin käyttöraja ylittyy.

Hoivapalveluissa tapahtuu vanhusten omaisuuden uusjakoa.

Sosiaalisektori jää omaan ”valinnanvapauteensa” ja hoitoketjut pirstaloituvat. Tietojärjestelmät ja osto-osaaminen tuovat suuria, myös rahallisia haasteita.

Sotessa on kehitettävää ja yksityinen sektori voi olla hyvä lisäpalvelu.

Soten toiminta tulee kuitenkin olla tarkoin säädeltyä, eikä sitä pidä kiireellä alistaa pelkille markkinavoimille.

Sote on niin iso yhteiskunnallinen kokonaisuus, että ratkaisut pitää tehdä parlamentaarisesti perustuslaki, kaikki puolueet ja intressiryhmät huomioiden.  

                      
Risto Kainulainen                                                                                                                                                                                                                                                                 Savonlinna

Kommentoidut