Lukijalta: Säästöt lapsista seinien sijaan

Säästöpäätökset ovat arvopäätöksiä ja yleensä säästökohteita valittaessa seinät tulevat ensin lapsia. Savonlinnassa päätettiin toisin, kun kouluverkontarkastelun sijaan säästötoimet kohdistettiin henkilöstöön ja lapsiin. Koska taantuvien syrjäkylien pienten oppilasmäärien kouluissa ei voida ryhmäkokoja kasvattaa, opetuksen sallitaan kärsiä isoissa kouluissa.

Koulujen ryhmäkokojen kasvattaminen ei paranna koulumenestystä. Koulunkäyntiavustajista nipistämisen lisää levottomuuksia tunneilla. Valinnaisaineiden vähentämisellä leikitään lasten tulevaisuudella, sillä niillä on vaikutusta tuleviin opintoihin.

Tietenkin on tärkeää antaa ihmisten itse päättää asuinpaikastaan. Jos ihminen kuitenkin haluaa asua syrjäseudulla, on hänen hyväksyttävä, ettei näiden niukkojen ja alati niukkenevien resurssien aikana sinne voida tarjota kovinkaan kummoisia julkisia palveluita. Varsinkin väkirikkaimpiin taajamiin verrattuina.

Harrastan kuntapolitiikkaa Joensuussa kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenenä. Jos kasvava maakuntakeskuskaan ei pysty pitämään taantuvia kylätaajamia elinvoimaisena, ei siihen ole Savonlinnallakaan mahdollisuuksia. Tämän suhteen on aika tunnustaa tosiasiat.

Savonlinnalla on eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja monien mahdollisuuksien matkailukohteena paljon potentiaalia menestyä tässä kaupungistuvassa maassa. Jotta sitä voidaan hyödyntää, kaupungin ei pidä ehdoin tahdoin houkuttelevuuttaan laskea säästämällä lapsista ja sivistyksestä. Savonlinnan tulee panostaa sinne, minne väestö on keskittynyt ja turistit viihtyvät.

Teologian opintojen vuoksi asun vielä Joensuussa, mutta sydämeni on Savonlinnassa. Siksi on huolestuttavaa, että rakas synnyinkaupunkini lyhytnäköisillä ja arkijärjen vastaisilla toimilla romuttaa omaa potentiaaliaan, houkuttelevuuttaan ja sitä kautta elinvoimaansa. Savonlinna tarvitsee tulevaisuuskeskeistä ajattelua, jossa mm. seinien sijaan etusijalle asetetaan lapset.

Juho-Petteri Malinen
Sudeettisavonlinnalainen