Lukijalta: Pelastetaan nuoret!

Yhteiskunnasta sivuun jääneitä nuoria on Suomessa 40 000—100 000 laskutavasta riippuen. 60 000 poikaa on jäänyt peruskoulun jälkeen vaille jatkokoulutusta, ja nuoria miehiä putoilee työelämän ulkopuolelle eri syistä. Joka päivä kuusi alle 30-vuotiasta suomalaista nuorta jää eläkkeelle masennuksen vuoksi.

Syrjäytymiskehitys saa usein alkunsa lapsuudessa. 150 000 suomalaista lasta elää köyhässä perheessä, jolloin harrastuksiin ei ole varaa. Usein ongelmat perheissä kasautuvat. Kun päihde- ja mielenterveyssyyt tai muut kriisit kuormittavat vanhempia, niin lapsi jää vähemmälle huomiolle.

Yöt saattavat mennä pelatessa ja valvoessa, ja koulussa on vaikea keskittyä. On nuoria, joilta puuttuu kokonaan tulevaisuuden visio. Joku jää vuosikausiksi vain hengaamaan kavereiden kanssa. Huumeet ovat arkipäivää yhä laajemmin ja yhä nuorempien kohdalla. Moni nuori jää yksin kiusaamisen vuoksi. Joka kymmenes alle 18-vuotias poika kertoo olevansa vailla yhtään ystävää (THL).

Yhteiskunnan tärkein tehtävä on katkaista nuorten syrjäytymiskehitys.

Yhteiskunnan tärkein tehtävä on katkaista nuorten syrjäytymiskehitys. Kannustavana esikuvana nousee esiin Islanti, missä panostukset nuoriin tuottavat tuloksia. Vielä 20 vuotta sitten humalaan juovien nuorten määrä Islannissa oli 40 %, tänään 99 % nuorista on raittiita. Terveistä elämäntavoista on tullut trendikkäitä ja nuorten päihdekuntoutuskeskuksia on voitu sulkea.

Muutos lähti liikkeelle siitä, että nuorille alettiin järjestää verovaroin mielekästä tekemistä. Jokainen 6—18-vuotias lapsi saa vuosittain harrastusrahan ja lähes kaikki osallistuvat harrastuksiin.

Urheilukerhoihin on koulutettu valmentajia, joille maksetaan samaa palkkaa kuin opettajille. 13—16-vuotiaille säädettiin myös kotiintuloajat, ja kouluihin tuli pakolliset vanhempainneuvostot, missä vanhemmat ottivat yhteisvastuuta lapsistaan.

Nuorten syrjäytymisen on laskettu tulevan niin kalliiksi, että vaikka ottaisimme käyttöön kaikki mahdolliset keinot, niin sijoitus maksaa itsensä takaisin. Kyse ei siis ole rahasta vaan valinnoista. Perheiden ongelmiin tulee antaa isosti tukea ajoissa eli silloin kun lapset ovat pieniä.

Kotiapu tai maksuton varhaiskasvatus voi pelastaa kuormittuneen perheen. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastukseen, jossa voi kehittää omia vahvuuksiaan ja oppia sosiaalisia taitoja. Toisen asteen koulutus ei saa olla kiinni perheen varallisuudesta.

Se, mikä tapahtui Islannissa, on mahdollista Suomessakin.

Ammattikoulutukseen tarvitaan lisää opettajia ja Ohjaamoita tarvitaan koordinoimaan nuorten palveluita. Nuoret ovat kertoneet, että valvottu yökahvilatoiminta viikonloppuisin auttaisi siihen, ettei nuori altistu niin helposti huumeille.

Se, mikä tapahtui Islannissa, on mahdollista Suomessakin. Onnettomat kohtalot voidaan kääntää menestystarinoiksi. Joskus pienikin välittämisen ele riittää pelastamaan jonkun nuoren. Tarvitaan yhteistä liikkeellelähtöä Koko kylä kasvattaa –periaatteella ja päättäjiä tekemään oma osuutensa.

Hannah Honkanen
Nuorisotyön ohjaaja,
eduskuntavaaliehdokas (kesk.)
Kaakkois-Suomi

Uusimmat uutiset