Lukijalta: Lakiin tehtävä opettajamitoitus ryhmäkoon pienentämisestä

Tilastokeskuksen mukaan 2018 peruskoulun 560 000 oppilaasta 105 000 oppilasta tarvitsi opiskeluun tehostettua- tai erityistä tukea. Pisa-tutkimuksessa suomalaisten nuorten lukutaito, matematiikka ja luonnontiedon taidot ovat huonontuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Opettajien ammattijärjestö kertoi 2019, että ikäluokasta noin 8000 nuorta osaa lukea huonommin, kuin jatko-opinnot edellyttäisivät. Kelan tilastoissa alle 18-vuotiaiden masennuslääkkeiden käyttö on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Jotta opettajan resurssit opettamiseen olisivat kohtuulliset, tulee lakiin tehdä opettajamitoitus. Yhdellä opettajalla ei saa olla yli kahtakymmentä vastuuoppilasta eikä oppitunnilla ryhmäkoko saa ylittää pysyvästi yli kahdenkymmenen oppilaan määrää.

Tällä hetkellä osassa suomalaisissa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ryhmäkoot ovat yli 25 oppilasta, joka vaikeuttaa opetusta, eikä riittävään yksilölliseen ohjaukseen ole aikaa.

Osa opiskelijoista selviää isoissa oppilasryhmissä, mutta yhä useampi ei. Saman aikaisesti luokkamuotoisen lähiopetuksen määrä vähenee ja itsenäisen etäopiskelun määrä lisääntyy, joka lisää oppimisvaikeuksia ja huonontaa sosiaalisia taitoja. Syrjäytyneitä nuoria on Suomessa jo 60 000.

Haasteita aiheuttaa myös se, ettei opinto-ohjaajiin, kuraattoreihin, kouluterveydenhoitajiin ja koulupsykologeihin ole kaikissa kunnissa riittävästi rahaa, jonka vuoksi oppilashuollolla ei ole tarpeeksi aikaa yksittäisen oppilaan ongelmien selvittelyyn.

Edellisellä hallituskaudella valtio leikkasi opetuksesta noin miljardi euroa. Nykyinen hallitus on luvannut lisärahoitusta perusopetukseen 180 miljoonaa euroa, lukiokoulutukseen 18 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 80 miljoonaa euroa, lisäresurssit eivät ole riittäviä, mutta ne pitäisi kohdentaa ryhmäkokojen pienentämiseen.

Jarno Strengell

Kaupunginvaltuutettu SDP

Ammatillisen koulutuksen työntekijä

Mikkeli

Uusimmat uutiset