Lukijalta: Etelä- ja Itä-Savon riidat uhkaavat maakuntien säilymistä

Lähes kaikilla kaupungeilla ja kunnilla on ollut jo vuosia edessään väestökato, työpaikkojen ja verotulojen väheneminen sekä ikääntyminen ja kestämätön huoltosuhde.

Näistä seuraa sote- ja kaikkien muiden menojen hallitsematon kasvu. Valtio tuskin ottaa vastatakseen koko kunnallisvelkaa.

Kuntien ja kuntayhtymien tulee selviytyä kymmenien miljoonien alijäämien kattamisesta lähivuosina. Nyt alkanut talouden alamäki tulee kestämään vielä vuosia.

Talousasiantuntijat ennustavat (TV1 14.9.), että koronakriisi ja yhteiskunnan rakenteelliset muutokset aiheuttavat, paitsi kymmenien miljardien velkojen lisäyksen talousvajeeseen, myös vähentävät työpaikkojen määrää 10–15 prosenttia. Valtio ei voine kovinkaan suuresti osallistua kuntien velkataakkaan.

Hallituksen nyt suunnittelema ns. sote-maakuntamalli on väliaikainen ratkaisu, koska se ei edistä asukkaiden yhdenvertaisuutta (vrt. perustuslaki), ei saa aikaan julkisen talouden säästöjä ja ei paranna julkisen sektorin tuottavuutta.

Huolestuttavaa on, että nyt esille tuotu malli uhkaa sulkea kuntien sote-kentältä terveysalan yritykset, jolloin julkinen sektori ei yksin tule selviämään tehtävästä.

Tämä ratkaisu on myös perustuslain kannalta ongelmallinen, koska valtio aikoo rajoittaa kuntien päätös- ja sopimusvapautta sekä yritysten elinkeinovapautta.

Nyt on katsottava ajassa ja ennusteissa riittävän pitkälle eteenpäin, jolloin ainoa ratkaisu on Etelä- ja Pohjois-Savon yhdistäminen, poliittisista ongelmista huolimatta.

Tälle asukaspohjalle voisi rakentaa uusi hallintoverkko ja siirtyä heti erva-ajatteluun ja lopettaa toivottoman sote-riitelyn sekä suunnata kaikki energia alueiden ja kuntien menestys- ja elinvoimatekijöihin.

Maakunnille suunnitelluille muille tehtäville on oltava riittävä asukaspohja. Nykyisen Etelä-Savon maakunnan asukasluku on noin 140 000 eli sama kuin Jyväskylän kaupungilla.

Nyt on hetki unohtaa sote-suunnitelmat ja siirtyä kohti seuraavaa vaihetta, joka on edessä lähi tulevaisuudessa. Tällä tarkoitan seuraavia hallituskausia ja uutta sukupolvea politiikkaan.

Tässä on myös mahdollisuus toteuttaa viimeiset 15 vuotta agendalla olleita julkisen hallinnon rakenteellisia muutoksia, jotka osaltaan vaikuttavat kestävyysvajeeseen.

Kaikki nykyiset kuntayksiköt säilyttävät oman historiansa ja voivat vaalia omaa tapaansa elää.

Mikko Kannaste

VT, Kihlakunnannimismies

Rantasalmi

Uusimmat uutiset