Lukijalta: Tulevaisuus tehdään yhdessä — Positiivisuus vie eteenpäin

Kirjoittaja seuraa politiikkaa kaikilla tasoilla mielenkiinnolla mutta ainoastaan median välityksellä.

Todella pitkään yrityselämässä olleena täytyy ihmetellä, miten on tultu tilanteeseen, jossa ei pystytä tai haluta nähdä tilannetta riittävän pitkälle. Savonlinna on jo todella pitkään kuulunut sellaiselle ”listalle” jossa kaikki tuet, kehityspanostukset ja –avustukset ovat tarkastelun alla. Niin kuin Ari Ora toteaa olemme olleet ja tällä hetkelläkin muuttotappiokaupunki. Se vääjäämättä vie meidät ns. ”väärälle listalle” mm. valtion kannalta katsottuna.

Näin ei tarvitsisi olla mutta logistisestikin ajateltuna ja jo aiemmin tehtyjen virheiden johdosta näin on tapahtunut. Tätä alamäkeä on jo kestänyt niin kauan, että palvelurakenteen tarkastelu on aivan välttämätöntä. Veroja korottamalla tämä asia ei parane.

Itse kuulun siihen kategoriaan, joka näkee, että meillä on kaikki mahdollisuudet pärjätä ja kehittää toimintaamme kun lopetamme valittamisen ja ns. ”oman pesän” likaamisen. Pitää todeta, että meillä on esim. todella vahva ja investoiva perusteollisuus alueellamme, tunnetusti vahva ja laaja metsäklusteri ja myös mm. kehittyvä matkailu.

En olisi valmis luopumaan vielä ns. opiskelukaupunki imagostakaan. Meillä on mm. todella osaava ja kehittyvä Samiedu ja Xamk – ammattikorkeakoulu alueellamme.

Pidämme huolta, että teolliset työpaikat säilyvät, metsä- ja puuteollisuus kehittyvät ja mm. matkailutulo kasvaa.

OKL:n lähdöstä johtuva muuttotappio on kertaluontoinen, jos vaan itse haluamme. Pidämme huolta, että teolliset työpaikat säilyvät, metsä- ja puuteollisuus kehittyvät ja mm. matkailutulo kasvaa.

Kaupunkimme asukasluku putoaa nyt tietylle tasolle mutta huolehditaan yhdessä, että se jää sitten siihen. Näin saadaan realistisille laskelmille pohjaa mm. talousarvioihin.

Sosterin kulurakenne ja tilanne tuntuvat todella ihmeelliseltä ja ”pelottavaltakin ” koska suuret ikäluokat ovat tulossa huoltosuhteen kannalta tiettyyn ikään.

Omien alueemme vahvuuksien näkeminen ja huomioiminen sekä mahdollisimman hyvä yhteistyö alueemme sisällä, maakunnan tasolla sekä valtiovaltaan päin on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta ajatellen.

En ole luovuttaja tyyppiä, mutta realisti pitää olla ja turha haikailla jo menetettyjen asioiden perään. Haastan samalla kaikki Savonlinnalaiset positiivisuus kampanjaan, valittamalla ja jatkuvalla negatiivisuudella emme saavuta yhtään mitään nyt tai tulevaisuudessa. Tärkeissä asioissa politikointi pois ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä sekä tasavertaisia päätöksiä tulevaisuuden visioihin nojautuen.

Oikein hyvää Uutta Vuotta ja liikunnan iloa kaikille!

Terho Kaskinen
Savonlinna

Uusimmat uutiset