Lukijalta: Kommentti Juha Kukkosen kirjoitukseen – Esitys laajensi valmisteluun osallistuvien määrää puoluekannoista riippumatta

Kiitos Juha monipuolisesta mielipiteestäsi sosiaali- ja terveydenhuollon- ja maakuntauudistuksen merkityksestä ja sen valmisteluun liittyvistä seikoista.

Haluan tällä vastineellani oikaista kirjoitustasi, joka oli Itä-Savo-lehdessä 27.7. ja siinä kohtaa, jossa käsittelet kokoomuksen tekemää muutosesitystä valmistelutyöryhmän nimeämiseksi. Sinulla tosin olisi ollut mahdollisuus tarkistaa Sotema–valmistelutyöryhmän perustamiseen liittyvä asian käsittely kaupunginhallituksen 29.6.2020 pidetyn kokouksen muistiosta.

Koska muistio on julkinen, niin lainaan muistion tekstiä seuraavasti: Seija Puputti teki Sanna Metsälän, Eija Stenbergin ja Karri Tahvanaisen kannattaman esittelijän esityksestä poikkeavan muutosesityksen: "Kaupunginhallitus asettaa Sotema-valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja osallistua, valtuuston 28.10.2019, 110 § päätökseen pohjaten, Savonlinnan kaupungin lausunnon valmisteluun sosiaali- ja terveyspalveluiden- ja maakuntauudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Sotema-valmistelutyöryhmä osallistuu kuulemistilaisuuksien taustamateriaalien valmisteluun, tarvittavien konsultointiselvitysten valintaan sekä Sotema-asiaa koskeviin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin yhdessä kaupunginjohtajan kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus laatii viestintäsuunnitelman Sotema-lausunnon antamiseen ja yhteistyöneuvotteluihin liittyen. Kaupunginhallitus päättää kokoontua liitteenä oleviin valmistelukokouksiin osana sote-lausunnon valmistelua. Kaupunginhallitus valitsee sote-maakuntavalmistelutyöryhmän jäsenet.”

Muutosesitystä kannattivat SDP:n, keskustan ja Vihreiden kaupunginhallituksen jäsenet, jotka myös kokivat muutosesityksen ja siihen sisältyvän valmistelutyöryhmän tarpeelliseksi.

Miksi sitten koimme Sotema-valmistelutyöryhmän tärkeäksi?

Viimeiset kahdeksan vuotta Savonlinnan kaupungin tärkein edunvalvontakohde on ollut Savonlinnan keskussairaalan palveluiden säilyttäminen Savonlinnassa, joten on aivan luonnollista, että kaupunginhallituksen jäseninä halusimme aloittaa ajoissa sosiaali- ja terveyspalveluiden- ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön lausunnon valmistelun yhdessä virkamiehien kanssa.

Käydyssä keskustelussa tuli esille useita eri vaihtoehtoja, yhtään ryhmää sulkematta pois.

Kaupunginhallituksen kokousten asialistat ovat yleensä kovin täysiä, joten pidimme myös tärkeänä, että saisimme sellaista yhteistä aikaa, joka on ainoastaan kohdistettu Sotema-lainsäädännön lausunnon monipuoliseen valmisteluun.

Kuten muutosesityksessä tulee esille, niin demokraattisen päätöksenteon mukaisesti esityksessä on, että kaupunginhallitus itse valitsee ko. valmistelutyöryhmän jäsenet, ei siis yksittäinen hallituksen jäsen tai jäsenet.

Käydyssä keskustelussa tuli esille useita eri vaihtoehtoja, yhtään ryhmää sulkematta pois. Lopuksi siis päädyttiin äänestykseen ja kaupunginjohtajan esitys jäi voimaan yhden äänen enemmistöllä ja demokraattisella päätöksenteolla 6/5.

Muutosesityksemme Sotema-valmistelutyöryhmästä poiki kuitenkin sen, että kaupunginhallituksella on yksi asiaa valmisteleva kokous elokuun alussa. Samoin muutosesityksemme vaikutti siten, että asia käsitteleviin tilaisuuksiin tulevat osallistumaan myös valtuuston- ja valtuustoryhmien puheenjohtajat kaupunginhallituksen lisäksi.

Eli muutosesitys laajensi valmisteluun osallistuvien määrää puoluekannoista riippumatta ja lisää siten valmistelun läpinäkyvyyttä meille jokaiselle niin tuiki tärkeässä asiassa.

Yhteistyö luo voimaa, joten vahvistakaamme yhteistyötä yhteistyöterveisin

Seija Puputti

Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja (kok.)