Lukijalta: Yhteistyö Pohjois-Savoon on toimivaa ja tuloksellista

Essoten sairaalapalvelujen ylilääkäri Heikki Laine kuvaa 7.7.2020 Itä-Savossa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan ongelmia yhteistyössä Pohjois-Savon ja KYS:n kanssa. Haluan tuoda julki Sosterin näkökulman eri sairaaloiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Laine kirjoittaa, että suurin osa kirurgiasta tuotetaan Savonlinnassa ostopalveluna. Tämä tieto on virheellinen. Vuonna 2019 kirurgisia toimenpiteitä tehtiin Sosterissa 2 114 kpl ja näistä tehtiin 60 prosenttia omien virkalääkäreiden toimesta. Hinta-arvio ostopalvelulääkäreiden päivähinnoista on myös virheellinen, yksikään kirurgian ostopalvelusopimuksista ei ole Laineen arvion mukainen.

Ostopalvelulääkärit työskentelevät pääsääntöisesti muualla kuin KYS:ssa, sillä olemme Sosterissa pyrkineet noudattamaan yhteisesti ERVA-alueella sovittua toimintamallia, eli sairaaloiden välillä lääkärit liikkuvat kumppanussopimuksilla.

Heikki Laine mainitsee anestesialääkäriyhteistyöstä Sosterin ja Essoten välillä. Tämä oli toimivaa yhteistyötä, mutta päättyi jo vuosia sitten. Nykyisellään yhteistyö kirurgiassa Sosterin ja Essoten välillä on kokonaisuudessaan pienimuotoista. Esimerkiksi vuonna 2019 Sosterin verisuonikirurgi kävi 125 työpäivää työssä Mikkelin keskussairaalassa normaalivirkapalkalla yhteistyösopimuksella. Essoten kirurgeista vastavuoroisesti kävi gastrokirurgi 55 työpäivää ja verisuonikirurgi kaksi työpäivää Savonlinnassa, molemmat Laineen parjaamilla ostopalvelusopimuksilla, tahtotilaa sairaaloiden väliseen sopimukseen ei tässä kohtaa löytynyt.

Sen sijaan hyvänä ja toimivana yhteistyönä voidaan mainita infektiolääkärin jo vuosia jatkunut yhteistyösopimus normaalein virkaehdoin. Muilla erikoisaloilla ei lääkäreiden työpanoksen vaihtoa Essoten ja Sosterin välillä ole mainittavasti viime vuosina tapahtunut.

Sairaalan ja päivystyksen toiminta on muutakin kuin kirurgista toimintaa, vaikka se tahtoo julkisessa keskustelussa aina unohtua keskittämisasetuksen ja muiden paljon julkisuutta saaneiden asioiden varastaessa päähuomion. Jopa kirurginen toiminta on paljon muuta kuin leikkaustoimintaa. Vain noin 30 prosenttia kirurgisista potilaista päätyy leikkaushoitoon. Vähintään yhtä tärkeää on siis huolehtia muista sairaalatoimintaan ja päivystykseen liittyvistä resursseista, erityisesti konservatiivisten eriloisalojen osalta.

Kirurgian ja varsinkin näiden muiden erikoisalojen kohdalla Sosterin yhteistyö Pohjois-Savon ja KYS:n kanssa on ollut toimivaa ja tuloksellista. Tästä voidaan mainita esimerkiksi yhteistyösopimukset kardiologiassa. KYS:n sydänkeskuksen apulaisylilääkäri, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Antti Kivelä oli 50 prosentin virkasuhteessa Sosteriin noin puolen vuoden ajan ja KYS:n johtajaylilääkäri Antti Hedman tahtoi tulla tutustumaan toimintaamme ja teki viime kesänä sijaisuuden lääkärinä kardiologian osastolla. Yhteistyö oli molemmin puolin antoisaa ja opettavaista. Käsittääkseni myös Mikkelissä kardiologipulan ollessa pahimmillaan pallolaajennuspalvelut turvattiin yhteistyösopimuksella KYS:n kanssa.

Viime vuonna tehtiin laajamittainen selvitystyö koko erikoissairaanhoidon sulauttamisesta osaksi KYS:ia nykylainsäädännön voimassa ollessa. Tähän selvitystyöhön liittyi osittain myös Antti Hedmanin työvierailu. Selvityksen tulos oli yksiselitteisesti tätä mallia puoltava ja sen raportti on vapaasti luettavissa Sosterin verkkosivuilta. Tänä keväänä tehtiin selvitys silmätautien tiiviimmästä yhteistyöstä, joka on jo etenemässä.

Kriittinen menestystekijä terveydenhuollossa on osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytoiminen ja sitouttaminen. Lääkärirekrytointi on haasteellista koko ERVA-alueella, kuten Heikki Laine kirjoituksessaan mainitsee. Erityisen haasteellista se on Essotelle ja Sosterille eikä tulevaisuus näytä yhtään valoisammalta. Lääkäriliiton tilaston mukaan vuonna 2019 lääkäritiheys Sosterin alueella oli 2,0 lääkäriä/ 1000 asukasta, Essoten alueella 2,2 ja Pohjois-Savon alueella 5,7. Pieninä sairaanhoitopiireinä emme yhdessäkään pysty rakentamaan nuorille erikoislääkäreille tai erikoistuville lääkäreille nykyajassa houkuttelevaa ja toimivaa työnkuvaa, jolla saisimme lääkärit sitoutumaan alueelle.

Sairaaloiden toimintaprofiilit ovat sen verran samankaltaiset, ettei vaihtoehtoja pystytä tarjoamaan tai mahdollistamaan erikoisosaamisen käyttämistä koko laajuudessaan. Lääkärikunta on yhä enemmän kiinnostunut yliopistosairaalan tarjoamista mahdollisuuksista ja toimivalla yhteistyöllä tämä pystytään hyödyntämään.

Olemalla osa Pohjois-Savon sotealuetta ja samalla KYS:ia pystymme rakentamaan ja räätälöimään lääkäreille ja muulle henkilöstölle yksilölliset urapolut ja mahdollistamaan myös tutkimuksen tekemisen, joka on parasta mahdollista panostamista tulevaisuuteen. Tällä turvaamme alueemme väestön tarvitsemat palvelut myös tulevaisuudessa. Siksi valintamme on Pohjois-Savo.

Jaana Luukkonen

Johtajaylilääkäri

Sosteri