Lukijalta: Ihminen on palautettava sote-uudistuksen lähtökohdaksi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevasta lakiesityksestä lausutaan syyskuun 25 päivään asti. Tarvitsemme lain nopeasti. Aikaisempien sote-uudistusyritysten rapautuessa poliittisiin erimielisyyksiin ovat terveyskeskuksemme luhistuneet ja vanhuspalvelut ajautuneet kriisiin.

Nyt on sote-uudistuksen painopisteen ja sote-potin asetuttava viisaasti lakiesityksen kirjausten mukaisesti perustason palveluiden parantamiseen ja ennaltaehkäisyn tehostamiseen. Sote-järjestöjen ja sote-yritysten panos on maksimoitava terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kansalaisten omaa panostustusta hyvinvointiinsa on tuettava. Se on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ainoa oikea tie.

Palvelujen tulee kohdistua oikeaan tarpeeseen, tapahtua oikea-aikaisesti, joustavasti ja jonottamatta. Palveluprosessit on vihdoin uudistettava jatkuviksi saumattomiksi ketjuiksi läpi koko järjestelmän. Se vaatii vahvaa hallinnon ja toimintojen integraatiota. Tämä yhteensovittaminen on jäänyt pahasti kesken.

Etelä-Savo on meille arvo, tuttu kulttuurinen alue, jonne olemme rakentaneet ihmisen elämisen edellytykset.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuleva hallintoalue on maakunta, meillä Etelä-Savo. Perusajatuksena on ollut ymmärtää sote-maakuntaratkaisussa myös maakuntien ja valtion aluehallinnon tarkastelun tärkeyttä sekä yhdessä rakennetun asumisen, elämisen, yrittämisen ja alueen muun elinvoiman kokonaisuutta.

Sotessa on kyse maakunnallisesta väestövastuusta. Yksi maakunnallinen hallintoraami, yksikanavainen julkinen rahoitus, maakunnan ihmisten tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen tasapuolisesti, maakunnan väestöprofiilin yhteiset haasteet – kannamme terveysvastuun jokaisesta täällä asuvasta ihmisestä. On aika lunastaa puheet ”vastuun laajoista hartioista” ja puolustaa oman maakunnan eheyttä.

Olemme Etelä-Savossa ajaneet itsemme inttämään ennalta arvaamattoman katastrofaalisesti Savonlinnan keskussairaalan statuksesta. Sairaala kysymys on noussut maakunnan säilymisen kannalta keskeiseksi ongelmaksi. Sairaalakylki edellä etenemisessä olemme pattitilanteessa.

Maakunnassa on löydettävä vuoropuhelu, jossa ei ole vastapuolia. On kohdattava uudet kysymykset, täydennettävä isoa kuvaa, päästävä eteenpäin oman maakunnan arvoihin sitoutuen. Kriittisiä kysymyksiä on suostuttava työstämään, prosesseja selventämään, eri osapuolia kuulemaan ja kohtaamaan kaikki epätäydellisyys. On oltava rinnakkain maakunnan ihmisten tarpeiden äärellä.

Koko tämän sote-uudistuksen paradoksi on siinä, että poliittinen valmius ei olekaan sitä, mitä kokonaisuudistus vaatisi. Joka puolella halutaan utopistista parempaa, mutta ei olla kypsiä käsittelemään muutoksen ristiriitaista ja monikerroksista luonnetta. On aivan selvää, että jos sote-uudistuksen tiellä oleviin vaikeisiin esteisiin ei uskalleta tarttua täällä omassa maakunnassa, eivät hyvätkään visiot ja ponnistukset toimi ja koko uudistus maakuntineen kuivuu kasaan asukkaiden suureksi tappioksi.

On aika muuttaa uudistamisen näkyä ja toimimisen tapaa. On synnytettävä uudenlaista dialogia. Sote-visio on nähtävä laajasti sen hämäryydestä huolimatta.

Armi Salo-Oksa

Puheenjohtaja

Mikkelin Kokoomuksen valtuustoryhmä

Olli Marjalaakso

Puheenjohtaja

Kokoomuksen Mikkelin Kunnallisjärjestö

Mali Soininen

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsen

Kommentoidut