Lukijalta: Ovatko Savonlinnan päättäjät hömpöttäjiä?

Savonlinnan perussuomalaiset ovat aktiivisesti pyrkineet siihen, että alueen asukkaille voitaisiin varmistaa Savonlinnassa keskussairaalan erikoissairaanhoidon palvelut. Koska Savonlinnan seudun väestömäärä on jo pitkään vähentynyt, järkevin malli varmistaa erikoissairaanhoidon palvelut olisi ollut julkisen ja yksityisen yhteisomisteinen yritys (public-private). Malli olisi ollut toiminnallisesti tehokas, ja jos erikoissairaanhoidon palveluja olisi saatu myytyä myös alueen ulkopuolelle, se olisi ollut myös taloudellisesti tuottoisa ja järkevä.

Public-private-mallin kannalla oli ilmeisesti enemmistö Savonlinnan valtuutetuista, ja asiaa valmisteltiin isolla joukolla. Nyt sitten pääministeri onkin ilmoittanut, että tämä alueen eteen tehty työ onkin ollut hömpöttämistä. Emme tiedä, mitä tämä postmoderni uuskieli tarkoittaa, mutta tuskin pääministeri tarkoitti sanalla mitään positiivista. Tuntuu siltä, että eipä maan korkeimmalla taholla kovin paljoa arvosteta itsehallinnollisen kunnan omatoimista alueen palvelujen turvaamista ja kehittämistä.

Suostuimme kaupunginhallituksessa pakon edessä luopumaan mallin jatkovalmistelusta kahden sosialidemokraattisen ministerin uhkauksen edessä. Jos emme olisi keskeyttäneet osittaisen yksityistämisen jatkovalmistelua, olisivat Savonlinnan niin sanotut kompensaatiot olleet uhattuna.

Emme kuitenkaan halunneet sitä, että kaupunginhallituksessa päätettäisiin keskeyttämisen lisäksi tässä vaiheessa valita julkisesti sote-palvelujen yhteistyösuuntaa, vaikka emme vastustaisikaan Pohjois-Savoa sillä, onko neuvottelutaktisesti viisasta tuoda asia julki ennen kuin kompensaatioista on mitään tietoa.

Emme siis näe mitään järkeä siinä, että kun keskeytämme osittaisen yksityistämisen, tekisimme samalla käytännössä päätöksen, että ilman aitoa vaihtoehtojen punnintaa kaupunki hakeutuu Pohjois-Savon maakuntaan ja aiheuttaa todennäköisesti Etelä-Savon maakunnan lakkauttamisen. Jos Savonlinnan lisäksi muita kuntia siirtyisi Pohjois-Savoon, Etelä-Savon maakunnan asukasmäärä jäisi noin 95 000 asukkaaseen. Millä maakunnan taloudellisesti ahtaalla olevat kunnat rahoittaisivat maakunnan erikoissairaanhoidon suuret investoinnit?

Kun nyt kaupunginhallituksen enemmistö on tehnyt niin sanotun pop-up-päätöksen (sosialidemokraattien itse käyttämä ilmaisu siitä, että kaupunginjohtajan esitys muutetaan ilman kaikkien puolueiden yhteistyöneuvotteluja kokouksessa täysin toiseksi kuin esittelijä esitti), olemme perussuomalaisissa miettineet, ovatko kaikki hallituspuolueet kompensaatiouhkauksen takana.

Pohdimme myös sitä, ovatko kaikki maan hallituspuolueet vasta pari kuukautta sitten allekirjoitetun hallitusohjelman 18 maakunnan sote-palvelujen mallin takana? Me ainakin luulimme, että Etelä-Savon maakunta kuuluu 18 maakunnan joukkoon, mutta onko Etelä-Savon maakunnalla toimintaedellytyksiä, jos Savonlinna siirtyy Pohjois-Savoon? Entä voiko Savonlinna siirtyä vain omalla päätöksellään toiseen maakuntaan, sillä Enonkosken kunta on kokonaan Savonlinnan rajojen sisällä?

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja toivoo lehdessä kaikkia puolueita yhteistuumin hyväksymään valitun soten yhteistyösuunnan. Tällaistako on vasemmiston yhteistuuma ja yhteistyö, tuodaan kaupunginhallitukseen esityksestä täysin poikkeava malli, ja sitten päätöksen jälkeen sanomalehdessä maanitellaan yhteistyöhön?

Juha Kukkonen
Kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

Matti Lundenius
Kaupunginhallituksen varajäsen (ps.)