Lukijalta: Koululaisten loma-aikojen siirto on kannatettavaa

Keskustan Itä-Savon piiri kannattaa koulujen loma-aikojen siirtoa. Ministeri Lintilän (kesk.) tilaaman selvityksen mukaan koulujen loma-aikojen siirto kahdella viikolla lisäisi mm. matkailutuloa ja työllisyyttä, vaikutus olisi arviolta 219 miljoonaa euroa. Matkailuyritysten tarvitsema henkilöstömäärä lisääntyisi ja pystyisimme työllistämään nuoria, joille lisäansiot ovat tarpeen.

Loma-aikojen siirtämistä tulisi selvittää opetus- ja kasvatusalan näkökulmasta, koska lomien siirtäminen vaikuttaa nimenomaan lasten ja heidän perheidensä sekä oppilaitosten ja siellä työskentelevien ihmisten arkeen.

Lapsia ja heidän vanhempiaan sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia on kuultava. Keskustan Itä-Savon piirin mielestä kevätlukukauden pitenemistä voisi helpottaa esimerkiksi liittämällä pääsiäisen yhteyteen muutaman lomapäivän, jolloin keväästä ei tule liian pitkä ja raskas. Lapsen edun mukaista olisi saada aloittaa loma yhdessä vanhempien kanssa.

Matkailu on merkittävä ja työllistävä elinkeino ympäri koko maata ja erityisesti täällä Itä-Suomessa. Se on myös kiistatta yksi tulevaisuuden kasvualoista. Suomen tärkeillä markkina-alueilla Keski- ja Etelä-Euroopassa loma-ajat painottuvat elokuulle ja osin syyskuulle.

Nykyisillä loma-ajoillamme annamme kilpailijamaillemme selvän kilpailuvaltin. Koulujen alkaminen hiljentää kotimaanmatkailun heti elokuun alussa. Tämän seurauksena monet matkailupalvelut supistuvat ja osin sulkeutuvat kokonaan juuri kun ulkomaiset matkailijat liikkuvat Suomessa eniten. Sesongin pidentäminen loppukesästä olisi Suomen matkailuelinkeinolle ehdottoman tärkeää.

Loma-aikojen siirto olisi mittava uudistus, jolla olisi laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan ja talouteen. Mahdollinen siirron vaikutus työmarkkinakenttään on myös arvioitava.

Hannu Auvinen
Puheenjohtaja
Keskustan Itä-Savon piiri ry.

Uusimmat uutiset