Lukijalta: Opeksi, opoksi vai erkaksi – Kaikkia tarvitaan

Ammatillisen koulutuksen merkityksestä ja opetuksen toteuttamisesta on keskusteltu vilkkaasti viime vuosina. Mielipiteet opetuksen määrästä, laadusta ja toteutustavoista kirvoittavat omakohtaisia kannanottoja niin opetushenkilöstöltä, opiskelijoilta, heidän vanhemmiltaan, työnantajilta, päättäjiltä kuin ammattijärjestöiltä.

Ammatillinen koulutus koskettaa osaamistarpeiden aallokossa, työvoimakysymyksissä, jatkuvan oppimisen näkökulmasta ja ikäluokkien pienentyessä. Ammatillisilla opettajakorkeakouluilla on tärkeä rooli ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, sillä ne kouluttavat opettajat ammatilliseen koulutukseen.

Ammatillisia opettajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Hallitus lunastaa nyt vaalilupauksiaan, sillä marraskuussa Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 20 miljoonaa euroa ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Itä-Suomessa ammatillisen koulutuksen isoista koulutuksenjärjestäjistä esimerkiksi Pohjois-Karjalan koulutusyhtymälle myönnettiin 540 000 euroa, Itä-Savon koulutusyhtymälle 120 000 euroa, Etelä-Savon Koulutus Oy:lle 280 000 euroa ja Etelä-Karjalan koulutusyhtymälle 390 000 euroa opetuksen ja ohjaamisen lisäämiseen.

Tänä vuonna rahoitusta on luvassa em. tarkoitukseen 80 miljoonaa euroa. Nämä ovat myönteisiä signaaleja ammatillisen opettajuuden arvostuksesta.

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen opettajatarpeisiin käynnistämällä Itä-Suomen alueryhmän, joka kokoontuu valittavien opettajaopiskelijoiden taustan ja toiveiden pohjalta keskeisillä paikkakunnilla.

Mielenkiintomme kohdentuu erityisesti Savonlinnaan.

Koulutusaloittain tarkasteltuna useimmiten ammatillisiin opettajaopintoihin haetaan joko sosiaali- ja terveysalan tutkinnolla tai yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon tutkinnolla.

Mielenkiintomme kohdentuu erityisesti Savonlinnaan.

Huolestuttavaa on sekä valtakunnallisesti että alueellisesti viime vuosien tekniikan ja liikenteen alan opettajaopiskelijoiden hakijoiden väheneminen ja sen myötä myös alalle valittujen määrän pienentyminen.

Kaikki aloituspaikat eivät tekniikan alalla täyttyneet vuonna 2019. Tekniikan alojen ammatillisten opettajien tarve on kuitenkin suuri paitsi alan vientivetoisuuden, niin myös työvoimatarpeen kannalta.

Teknologiateollisuuden vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan tekniikan aloille tarvitaan pelkästään muutaman seuraavan vuoden aikana yli 53 000 uutta osaajaa. Kuka kouluttaa heidät?

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa lisäksi erityisesti tekniikan alan haastavaan tilanteeseen käynnistämällä uuden opiskeluryhmän tekniikan, luonnontieteiden ja matematiikan aineiden opettajille tai opettajaksi aikoville.

Ammatillisen opettajankoulutuksen roolina onkin nyt ja tulevaisuudessa pyrkiä joustavasti vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Vuosittainen haku opettajaopintoihin on nyt käsillä. Haettavana on ammatillisen opettajankoulutuksen eri toteutusten lisäksi opinto-ohjaajien sekä ammatillisten erityisopettajien koulutus. Myös heitä yhteiskuntamme tarvitsee enenevässä määrin nyt ja jatkossa.

Henna Kyhä

Juha Lahtinen

Kaisa-Leena Ahlroth

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu