Lukijalta: Luken tutkimus kehittää alkutuotantoa koko maassa

MTK-Etelä-Savon Jouni Paunonen ja Vesa Kallio esittivät huolensa siitä, että Luken tutkimus ei palvelisi koko maata (Itä-Savo 21.9.). Huoli on turha, sillä Luken tutkimus tukee jatkossakin koko Suomea tutkimuksen suorituspaikasta riippumatta. Luke ei myöskään sulje Kuopion Maaningan ja Siikajoen Ruukin toimipaikkoja.

Luke poikkeaa muista tutkimuslaitoksista siinä, että olemme läsnä laajasti maan eri osissa. Samalla meidän on varmistettava tutkimuksen laatu, korkeatasoinen infrastruktuuri ja riittävän vahvat tutkijayhteisöt. Tämä vaatii meitä keskittämään resurssejamme.

Keskittäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Lukella on jatkossa kolme omaa peltotutkimusalustaa: Vahvistamme nurmitalouden tutkimusta Maaningalla sekä turve- ja happamien sulfaattimaiden peltotutkimusta Ruukissa. Kolmas oma peltotutkimusalustamme sijaitsee Jokioisissa.

Suomalaisen nautatalouden kannattavuuden ja kestävyyden yksi peruskivi on tuottoisa ja ympäristöystävällinen nurmenviljely, jonka kehittämiseen Maaningalla keskitymme. Nurmitutkimuksessa tarvitsemme lantaa ja biokaasumädätettä, mutta niitä ei kuitenkaan tarvitse tuottaa Luken operoimassa navetassa, ja siksi nautojen hoito Maaningalla ulkoistetaan.

Suomalaisen alkutuotannon parempi tulevaisuus edellyttää huipputason tutkimusta.

Tavoitteenamme on alueellisten kumppanuuksien vahvistaminen. Tutkimusaineistojen hankinnassa tämä tarkoittaa yhteistyötä viljelijöiden, oppilaitosten ja neuvonnan kanssa. Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyömallista kasvintuotannon kenttäkoetoiminnasta sekä kotieläintuotannon tutkimuksessa. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja sen, että kenttäkokeita voidaan tehdä maan eri osissa. Myös lihakarjatutkimusta Luke tekee jatkossa kumppanimallilla, kun luovumme omasta navetastamme Ruukissa.

Lehmien ruokintaa, käyttäytymistä ja hyvinvointia koskevan tutkimuksen keskitämme Jokioisiin, jonne rakennetaan uusi kansainvälisen tason tutkimusnavetta. Sellaista ei ole mahdollista ylläpitää useilla toimipaikoilla. On järkevämpää käyttää rahat yhteen huippumoderniin ja monipuolisen tutkimuksen mahdollistavaan navettaan kuin peruskorjata kolmea.

Kaikki se nautatutkimus, mitä Jokioisten uudessa navetassa tehdään, on hyödynnettävissä koko Suomessa. Sen sijaan eri puolilla olevaa erilaista peltomaata ei voida tuoda tutkittavaksi yhteen paikkaan, joten tarvitsemme omat peltotutkimusalustamme ja mahdollisuuden kenttäkokeiden teettämiseen kumppanimallilla.

Suomalaisen alkutuotannon parempi tulevaisuus edellyttää huipputason tutkimusta, ja tutkimukselle korkealuokkainen osaaminen ja laadukkaat tutkimusympäristöt ovat elinehto.

Johanna Buchert
Pääjohtaja
Luonnonvarakeskus, Luke