Lukijalta: Muutama kommentti viime päivien sote-keskusteluun

Etelä-Savon maakunnan 8.3.2019 päättyneessä maakunta- ja sote-valmistelussa tavoitteena oli kahden sairaalan säilyttäminen maakunnassa. Tämä malli on tulevan Etelä-Savon sote-maakunnan palvelurakenteen keskeinen osa. Tästä vallitsi maakunnan valmistelussa yksimielisyys.

Vähemmälle huomiolla on jäänyt se, että osana maakunta- ja sote-valmistelua Etelä-Savossa valmisteltiin hyvässä keskinäisessä yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja pelastustoimen koko maakunnan kattavaa palvelukokonaisuutta. Tämä kokonaisuus on siten jo valmiina.

Tämän ratkaisee uuden maakunnan rahoitusta koskeva lainsäädäntö, mikä on toistaiseksi vielä täysin auki.

Nykyisen maakuntamme kantokyvyn arviointi ei ratkaise tulevan sote-maakunnan kykyä hoitaa sote-tehtävänsä. Tärkein kysymys on tulevan sote-maakunnan rahoittaminen. Tämän ratkaisee uuden maakunnan rahoitusta koskeva lainsäädäntö, mikä on toistaiseksi vielä täysin auki. Etelä-Savon kuten muidenkin maakuntien kantokyky riippuu siitä, millä perusteilla valtiolta tuleva rahoitus maakuntiin tullaan kohdentamaan. Samoin maakuntaveron yksityiskohdat ovat avoinna.

Nykyinen veropohja ei ole ratkaisevaa arvioitaessa aikanaan aloittavan maakunnan ”hartioiden leveyttä”. Nykyisellä veropohjalla on merkitystä vain seuraavien 3—4 vuoden ajalle, jolloin kunnat ovat vastuussa sote-kuluista. Maakuntien välillä kantokyvyn vertailu voidaan tehdä tosiasioiden pohjalta vasta kun meillä on tiedossa tulevan sote-maakunnan rahoitus.

Pentti Mäkinen
Etelä-Savon maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakunta- ja sote-valmistelun muutosjohtaja vuosina 2016-2019