Lukijalta: Avoin kirje Lohilahden kyläyhdistyksen hallitukselle

Kiitos 20.2. keskustelutilaisuudesta Lohi Lohijärveen -hankkeen tiimoilta. Kuultiin visioita, historiaa, toiveita ja asiantuntijoilta tosiasioitakin. Tunteitakin heräsi; onhan kaikille varmasti tärkeää sekä perinnemiljöö että luonnon monimuotoisuuden arvot. Yhteenvetona todettiin, että niin kauan kun selvitys on kesken, se on kesken. Tietoa päätöksentekoa varten ei vielä ole. Onneksi tilaisuudessa selvisi myös, ettei mikään päätösten takaraja kolkuttele. Yksi kysymys jäi kuitenkin vastausta vailla, ja se korostuu entisestään.

Lohi Lohijärveen -hankkeelle on profiloitunut kovaääninen toimintalinja, jossa mikään ei tunnu olevan pyhää. Eri yhteisöjen nimissä asiaan liittyviä päätöksiä tekevät henkilöt saavat lukea kyläyhdistyksen tulkintoja motiiveistaan yhdistyksen nettisivuilta.

Yksityisen osakeyhtiön hallitukselle osoitettu kirjeenvaihto sekä yhtiön vahvistamattomat tilipäätöstiedot ovat julkistettuna verkossa. Osakeyhtiön tilejä puretaan keskustelutilaisuudessa tilirivitasolla kyläyhdistyksen edustajan toimesta. Puolueetonta, myös hankkeen huolenaiheita tai riskejä esiintuovaa viestintää kyläyhdistys ei aiheesta ole katsonut tarpeelliseksi tuottaa. Sen sijaan yhdistyksen linjasta poikkeavia, erilaisia näkökantoja esittävät henkilöt nostetaan tikunnokkaan. Painostus päätöksentekoon on kova, vaikka tosiasiatkaan eivät vielä ole selvillä.

Tällainen viestintätyyli on nimeltään propaganda. Henkilöihin menevä julkinen mustamaalaaminen on maalittamista. Näiden viestinnän välineiden käytön seurauksena ei voi syntyä keskustelua, ei rakentua yhteistyötä tai erilaisten näkemysten ja ratkaisuehdotusten kuuntelua. Tällaisen viestinnän tavoitteena onkin yleensä aiheuttaa mahdollisimman paljon ääntä, vaientaen erilaiset mielipiteet, tarvittaessa pelolla.

Säännöissään Lohilahden kyläyhdistys toteaa: ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lohilahden alueen yhdistysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, sekä parantaa alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita, mökkiläisiä ja yrityksiä yhteistoimintaan alueen kehittämiseksi”.

Painostus päätöksentekoon on kova, vaikka tosiasiatkaan eivät vielä ole selvillä.

Kysymys Lohilahden kyläyhdistyksen hallitukselle: millä oikeutatte sääntöjenne kanssa ristiriidassa olevan toiminnan Lohi Lohijärveen -hankkeen tiimoilla?

Ja seuraavaksi pyyntö; pohtikaa vakavasti minkälaiseen arvomaailmaan pohjautuvalla julkisella toiminnalla haluatte luottamusasemassanne kylän tulevaisuutta ja yhteishenkeä edistää. Yhdistyksen sääntöjen lisäksi olisi syytä lukea läpi mm. Suomen lakia yksityisen osakeyhtiön asioiden julkisuudesta.

Näistä opiksi otetun jälkeen hanke ja keskustelun jatkaminen voi vielä päätyä terveelle ja asialliselle pohjalle, ja aidosti kylän yhteisen edun mukaisella ratkaisulla olla edellytyksiä.

Kylän yhtenäisyyden ja asukkaiden puolesta malttia, rauhaisaa ja yhteisymmärrystä edistävän keskustelun jatkoa toivoen.

Kesäasukas

Itä-Savo julkaisee poikkeuksellisesti mielipidekirjoituksen nimimerkillä asian merkittävyyden vuoksi pienessä kyläyhteisössä.

Uusimmat uutiset