Lukijalta: Kuka kantaa vastuun tienpidosta?

Sorateiden kunnosta, jotka ovat Juvan, Mikkelin ja Pieksämäen seudulla Destian ja Savonlinnan seudulla YIT:n vastuulla on tullut runsaasti palautetta. Myös sosiaalisessa mediassa tyytymättömien on ollut helppo löytää toisensa, pulaa heistä ei ole.

Destian nettisivuilla todetaan mm. seuraavaa: ”Destian sorateiden hoidon osaaminen on vahvaa. Laadukas lopputulos varmistetaan nykyaikaisilla menetelmillä ja laitteilla sekä vankalla materiaaliominaisuuksien tuntemuksella. Jatkuva toimenpiteiden laadunseuranta ja raportointi asiakkaalle takaavat ajantasaisen tiedon teiden senhetkisestä kunnosta.”

YIT kertoo: ”Palvelumme tarkoittaa tilaajalle sitä, että tiestön palvelutaso on sopimuksen mukainen urakan ja vuoden jokaisena päivänä. Erityisen merkittävä osa luotettavuutta ja kustannustehokkuutta ovat myös valmiit ja kehittyneet toimintajärjestelmät, joilla urakkaa suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja raportoidaan.”

Ikävä kyllä kartta ja maasto eivät vastaa tällä hetkellä toisiaan. Sen enempää talvi- kuin kesäkunnossapito eivät ole sillä tasolla, mille ne kuuluvat ja, mitä tienkäyttäjillä on lupa odottaa.

Ongelmaksi näyttää muodostuvan se, ettei kukaan ota vastuuta huonosta tien hoidosta. Alueurakoitsijat (Destia ja YIT) sysäävät vastuuta Ely-keskukselle ja aliurakoitsijoille.

Tiestön huono kunto johtuu mitä ilmeisimmin rahan puutteesta, mutta myös sen käytön heikosta valvonnasta.

Tiestön huono kunto johtuu mitä ilmeisimmin rahan puutteesta, mutta myös sen käytön heikosta valvonnasta. Kilpailuttamisen epäonnistumisesta kertoo se, että sijoitettua rahaa vastaan ei saada kelvollista palvelua.

Missään tapauksessa ei ole tien käyttäjien tehtävä löytää vastuullista huonoon palveluun. Se on Ely:n, alueurakoitsijoiden ja aliurakoitsijan tehtävä. Ja sen jälkeen vastuussa olevan tahon on korjattava virheensä.

Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo