Lukijalta: Oma sairaalamme on tärkein – Taloudelliset edellytykset Etelä-Savon sote-ratkaisulle ovat kestämättömät

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö ovat sote-valmistelujen eri vaiheissa asettaneet Savonlinnan keskussairaalan tarjoamien erikoissairaanhoitopalveluiden ja yhteispäivystyksen säilymisen tärkeimmäksi tavoitteekseen ja toimineet johdonmukaisesti sen puolesta.

Kun sairaalan toimintoja turvaavaa yhteistyötä ei maakunnan sisällä ole syntynyt, olemme olleet valmiit yhteistyöhön myös yksityisten toimijoiden kanssa.

Tämä vaihtoehto on valmisteluissa kaatunut kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla se kaatui erityisesti lääkärikunnan vastustukseen ja toisella kerralla ministeri Kiurun (sd.) ja muiden demariministereiden vierailun yhteydessä.

Käsityksemme mukaan ministerit edellyttivät yritysyhteistyövalmistelun lopettamista ehtona sille, että Savonlinna voi saada kompensaatiopaketin ja että voimme osallistua sote-valmisteluun Pohjois-Savon kanssa.

Tähän mahdollisuuteen oli tartuttava, koska usko Etelä-Savon maakunnalliseen yksituumaisuuteen oli mennyt. Pohjois-Savon suunta on Savonlinnan kannalta kiinnostavin, koska se mahdollistaa suorat hoitoketjut yliopistolliseen sairaalaan ja on näin ollen palvelun käyttäjien kannalta suoraviivaisempi. Tätä linjausta keskustan valtuustoryhmä on ollut tukemassa.

Todettakoon, että keskustelut Etelä-Savon maakunnassa ovat olleet isolta osalta toistemme ohi puhumista. Meille on tärkeintä sairaalamme. Maakuntakysymys on toissijainen. Mikkelin suunnalla maakunnan säilyminen on ensisijainen kysymys. Savonlinnan sairaalapalvelujen säilyminen ei heille ole tärkeää. Siksi heille sopisi hyvin se, että maakunnan sisällä ei synny ratkaisua, vaan että maan hallitus ratkaisisi asian.

Käsityksemme mukaan taloudelliset edellytykset Etelä-Savon sote-ratkaisulle ovat kestämättömät. Lisäksi Essoten merkittävät investoinnit myös uhkaisivat Savonlinnan sairaalapalvelujen säilymistä.

Savonlinnan keskussairaalan alasajo tarkoittaisi noin 600 työpaikan menettämistä, ammattikorkeakoulutuksen merkittävää supistumista ja sen kokonaisvaikutus olisi merkitykseltään OKL:n lähtöä suurempi, jopa nelin- tai viisinkertainen.

Tähän mahdollisuuteen oli tartuttava, koska usko Etelä-Savon maakunnalliseen yksituumaisuuteen oli mennyt.

On syytä todeta, että meillä ei ole ollut mitään erityistä halua pois Etelä-Savon maakunnasta. Esimerkiksi Xamk- yhteistyö, maakunnallinen edunvalvonta ja kehittämishankkeet sekä EU-rahoituksella tehdyt toimet ovat Etelä-Savon puitteissa sujuneet hyvin.

Mitä nyt siis tulisi tehdä? Mielestämme maan hallituksen pitäisi selvittää keskenään keittämänsä soppa.

Onko hallituksessa sovittu Savonlinnan sote-suunnan osalta pitävästi jotain, johon SDP:n ministereiden lupaukset perustuvat? Jos on, niin asia on kunnossa. Jos ei, niin hallituksen on laitettava rivinsä kuntoon! Sekä keskustan että SDP:n ministerit ovat antaneet ymmärtää, että molemmat puolueet haluavat säilyttää Savonlinnan keskussairaalan nykytason.

Olemme edellyttäneet omilta ministereiltämme toimenpiteitä keskittämisasetuksen korjaamiseksi ja keskussairaalamme aseman ja tason kirjaamiseksi terveydenhuoltolakiin. Vain näillä toimenpiteillä Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus on turvattu maakuntaratkaisusta riippumatta. Toivomme, että myös paikalliset sosiaalidemokraatit ja muiden hallituspuolueiden edustajat omissa puolueissaan tukisivat tätä linjaa, jotta keskinäinen syyttely paikallistasolla loppuisi ja voisimme yhtenäisesti ajaa linjaa, jolla politiikan teon sijasta sairaalamme tulevaisuus todella varmistettaisiin.

Hannu Karvinen

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö

Reima Härkönen

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestön puheenjohtajan nimi on korjattu Hannu Karviseksi  klo 11.57. Toimituksen tekemän virheen vuoksi allekirjoittajana oli ensin Hannu Auvinen.