Lukijalta: Rantaradan aikasäästöt kalliita minuutteja

Joona Mielosen ja Aino-Kaisa Pekosen väite itäisestä rantaradasta “Suomen kannalta kannattavimpana” vaihtoehtona (Itä-Savo 2.1) on heidän omaa tulkintaansa. Vuoden 2008 Ratahallintokeskuksen selvityksessä Helsinki—Pietari-reitin linjauksesta Kotka ja Kouvola ovat lähes yhtä hyviä vaihtoehtoja kokonaistarkastelussa. Kouvolan itäradalla ja Kotkan rantaradalla on kummallakin omat vahvuutensa.

Kymmenen vuoden takaisessa selvityksessä itäisen rantaradan hintalappu arvioitiin noin 350 miljoonaa kalliimmaksi kuin itäradan. Liikenneviraston viime viikolla julkaistuissa ratahankkeiden strategiakorteissa kustannusero on kasvanut 700 miljoonaan. Ajallisesti kumpikin linjaus Pietarin suuntaan on lähes yhtä nopea.

Ovatko säästyvät 3 minuuttia niin iso hyöty, että investointiin kannattaa käyttää 350—700 miljoonaa ylimääräistä? Suomessa on paljon raideinvestointeja kaipaavia yhteyksiä, kuten Vihreiden viime viikolla julkistama Suomi raiteille -paketti osoittaa.

Tuemme vaatimusta siitä, että ratainvestointien on perustuttava tietoon. Tähänastisten selvitysten perusteella Kouvolan kautta kulkeva itärata näyttää olevan kustannustehokkaampi. Kyse ei ole vain Kouvolasta, vaan koko Itä-Suomen yhteyksien nopeutumisesta. Mikäli uusi itärataa koskeva selvitys muuttaa tilannekuvaa, myös johtopäätöksiä pystytään muuttamaan.

Vihreiden tuore investointipaketti ei ole vuosisadoiksi lukkoon lyöty väylälistaus. Emme poissulje mahdollisuutta raiteiden rakentamiseen Koskenkylä—Kyminlinna-välille, loppumatkasta itärataan tukeutuen. Raidepakettimme osoittaa, että sitoutumisemme raideliikenteen kehittämiseen on vahvempaa kuin yhdelläkään toisella eduskuntapuolueella.

Sataman merkitys näkyy Vihreässä raidepaketissa investointina Kymenlaakson radan kaksoisraiteisiin. Kymenlaaksossa saatetaan muistaa Cursorin johtajan David Lindströmin 14.12. antama kehotus unohtaa erimielisyydet vuosikymmenien päähän ulottuvista hankkeista ja keskittyä vetämään yhtä köyttä maakunnan sisäisen liikenneinfran kehittämisessä.

Veli Liikanen
varapuheenjohtaja
Mikkeli

Antti Van Wonterghem
puoluevaltuuskunnan jäsen
Kouvola

Heli Järvinen
kansanedustaja
Savonlinna

Lauri Kosonen
kaupunginhallituksen jäsen
Savonlinna

Vihreät