Lukijalta: Nyt ollaan kaavoituksessa oikeilla urilla Savonlinnassa

Aikoinaan Savonlinnan ns. vanhan kaupungin alueella rakennusmaa oli rajallista ja siksi kerrostalotonteille annettiin runsaasti rakennusoikeutta. Tästä esimerkkinä ovat massiiviset kerrostalokolossit matkustajasatamassa ja Olavintorin varrella.

Kun Savonlinnan Kirkkolahteen kaavoitettiin asuinkerrostalotontteja, näyttiin ajattelevan vähän samaan tyyliin, vaikka siellä ei ollut maapohjasta pulaa. Kaupungin ajatuksena lienee ollut, että runsasta rakennusoikeutta myymällä saisi maksimaaliset myyntitulot. Ajateltiin, että asunnot siellä menisivät kaupaksi samaan tahtiin kuin Asematiellä. Toisin kävi.

Rannan tuntumassa olevat tontit olisivat todennäköisesti menneet kaupaksi, mutta niitä ei myyty vaan odotettiin taaempana olevien tonttien rakentamista ensin. Mutta kukapa niistä olisi kiinnostunut, kun tiedettiin niiden eteen rakennettavan korkeita järvimaiseman peittäviä kerrostaloja.

Nyt tekninen lautakunta esittää Kirkkolahden alueen kaavan päivittämistä vastaamaan paremmin muuttunutta tilannetta. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeassa sanoessaan, että rakentamista alueella pitäisi monipuolistaa ja yhtenä esimerkkinä olisi tonttien myyminen hoiva-asuntojen rakentamista varten. Se saattaisi olla varteen otettava mahdollisuus. Eläkeläisten paratiisistakin on keskusteltu.

Mielestäni kerroslukua tulisi ainakin paikoin siellä madaltaa ja tehdä sinne myös muutama ”ökyrikkaille” tarkoitettu omarantainen pienkerrostalotontti Kuopion malliin. Tällainen toisi alueelle näkyvyyttä ja tunnettavuutta, ja lisäisi suurella todennäköisyydellä alueen haluttavuutta asuinpaikkana. Ja syväsatama siellä onkin jo valmiina tuleville suurille risteilyaluksille. Sitä vaan sitten viimeistelemään tarkoitukseen sopivaksi.

Matkailuhankkeista tällä hetkellä parhaana ja toteuttamiskelpoisimpana pidän Savon Mafia Oy:n suunnitelmaa Savonniemelle, kun se toteutetaan yksityisellä rahoituksella. Se tuntuu saavan myönteistä palautetta myös kaupunkilaisilta. Se on myös oikea paikka vierasvenesatamalle oheispalveluineen.

Kasinonsaaren Tornihotelli näyttää jäävän rakentamista vaille valmiiksi. Ilmeisesti kukaan rakennusliike ei halua jäädä historiaan pilaamalla kansallismaisemaa tornirakentamisella. Mikäli kylpylää ja hotellia siellä halutaan laajentaa, kannatan Timo Auvisen joskus aiemmin näillä palstoilla esittämää kaadetun tornin mallia, jossa kylpylän takana oleva asuntolarakennus puretaan ja tehdään sinne laajennusosa. Kaiken kaikkiaan Kasinonsaari on vaikea paikka suurille liikennemäärille.

Torsti Aspivaara
Savonlinna