Lukijalta: Velasta ja Jumalasta

Esko Aspivaara reagoi 2.3. sairaalapastori Satu Valkosen Pyhäpäiväksi-kirjoitukseen. Hänen mukaansa meillä ”pappi paroilla” olisi epäkiitollinen tehtävä todistellessamme, että ihminen on velkaa Jumalalle.

Ei sitä tarvitse todistella. Ihmiskunnassa elää ja on aina elänyt tunto tuosta velasta. Atsteekit uhrasivat jumaluudelle, kuten Aspivaarakin kirjoittaa, juutalaiset uhrasivat, muslimit uhraavat, ja jopa periaatteessa ateistisen buddhalaisuuden kansanversioissa uhrataan yliluonnollisille olennoille. Uhraamisen eräänä keskeisenä perusteena on yritys sovittaa väärien tekojen mukanaan tuomaa velkaa eli syyllisyyttä.

Jopa valistuksen läpikäyneessä Euroopassa ajatus ihmisen eettisestä vastuusta Jumalalle on säilynyt. Valistusfilosofi Kantin mukaan Jumala on ”käytännöllisen järjen postulaatti” eli oletus, joka on tehtävä, jotta ihmisellä olisi eettinen vastuu teoistaan.

Ei siis ole perusteltua väittää Aspivaaran tavoin, että Jumala olisi vain Raamatun kuvailema ”henkiolento”. Jumala on maailman Luoja ja sen moraalisen järjestyksen ylläpitäjä, jonka olemassaolosta keskustellaan edelleen mm. uskonnonfilosofiassa.

Sekään Aspivaaran väite ei pidä paikkaansa, että uskon Jeesuksen antamaan uhriin olisivat keksineet Jeesuksen pettyneet kannattajat. Tuo usko syntyi hämmästyneestä ilosta, siitä että ristillä tapettu Jeesus nousi kuolleista. Hänen seuraajansa ymmärsivät, että Jumala oli toteuttanut juutalaisten pyhissä kirjoituksissa antamansa lupauksen: ”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. - - Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.” (Jes. 53).

Satu oli kirjoituksessaan oikeassa: velat on maksettu. 1900-luvun lopussa filosofi René Girard sovelsi tätä ihmisyhteisöissä edelleen vaikuttavaan taipumukseen etsiä aika ajoin joku syntipukki, joka julkisesti uhrataan eli sanallisesti lynkataan kollektiivisen pahan olon lieventämiseksi. Se on hänen mukaansa turhaa, sillä Jeesuksessa kertakaikkinen uhri on annettu ja velat on maksettu.

Sammeli Juntunen
Kirkkoherra
Savonlinna

Luetuimmat