Vihreiden Touko Aalto ja Heli Järvinen vaativat Lukijalta-palstalla luopumista soten markkinamallista — ”Ihmisten tulevaisuudella ei pidä politikoida”

Erityisen tärkeää uudistuksen päälinjojen ratkaiseminen kestävästi on meidän jokaisen suomalaisen kannalta, sillä kyse on meille jokaiselle elintärkeistä palveluista.

Hallituksen uudessa soten valinnanvapausmallissa on runsaasti ongelmia. Kokonaisnäkemys uudistuksen suunnasta on kadotettu, kun korjauksia on tehty. Pikakorjausten takia kokonaisuus on osin vieläkin monimutkaisempi ja pirstaleisempi.

Esitys sisältää riskejä etenkin erikoissairaanhoidon ja päivystysten järjestämisen sekä niukkojen resurssien riittävyyden suhteen.

Kirurgisten toimenpiteiden merkittävä siirtyminen yksityisten terveysyhtiöiden puolelle voi johtaa lääkärikatoon julkisella puolella. Se vaarantaa nykyistä hyvin toimivaa päivystysjärjestelmää. Samalla maahan uhkaa syntyä kallis kaksinkertainen erikoissairaanhoito.

Malli uhkaa pirstoa ja synnyttää päällekkäisiä palveluja, heikentää maakunnan ohjausmahdollisuuksia, sekä tehdä kustannusten hallinnasta mahdotonta.

Koko sote-uudistuksen kova ydin on järjestämisvastuun kokoaminen riittävän vahvoille hartioille, tässä mallissa siis maakunnille. Olennaista on myös, että kaikki rahoitus kulkee yhden ja saman järjestäjän kautta.

12 sote-järjestäjää olisi maksimi.

Vahva sote-järjestäjä pystyy suunnittelemaan palvelutarjontansa niin, että hoitopolut ovat sujuvat ja ehjät sekä palveluverkko riittävän kattava.

Iso kysymys on, pystyykö jokainen 18 maakunnasta tähän. Asiantuntijat ovat kohtuullisen yksimielisiä siitä, että eivät pysty. Heistä – ja meistä — 12 sote-järjestäjää olisi maksimi.

Toimivat, yhtenäiset hoitoketjut ja järkevä palveluiden sijoittelu ehkäisevät kustannusten kasvua parhaiten. Tätä tukee myös se, että kaikki rahoitus on maakuntajärjestäjän vastuulla. Silloin maakunnalla on vahva kannuste järjestää oikea-aikaista ja vaikuttavaa hoitoa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen maakunnille on iso mullistus, vaikka markkinamallinen valinnanvapaus jätettäisiin siitä pois.

Onnistumme vain, jos saamme henkilöstön siihen täysillä mukaan. Siksi on välttämätöntä saada sote-ratkaisun linjat selviksi nopeasti ja nykyistä enemmän yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Erityisen tärkeää uudistuksen päälinjojen ratkaiseminen kestävästi on meidän jokaisen suomalaisen kannalta, sillä kyse on meille jokaiselle elintärkeistä palveluista.

Ihmisten tulevaisuudella ei pidä politikoida.
 
Touko Aalto
Vihreiden puheenjohtaja ja Soten parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen
Jyväskylä


Heli Järvinen
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja Maakuntauudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen
Savonlinna

Kommentoidut