Lukijalta: Sosiaalipalvelut - unohtuiko kokonaisuudesta?

Itä-Savo on kirjoittanut viime aikoina tasaiseen tahtiin sote-maakuntauudistuksesta, mikä on hyvä asia, että ajankohtaista tilannetta tuodaan esiin ja pidetään yllä.

En itse ole asiantuntija sote-maakuntauudistuksen äärellä, mutta haluaisin tuoda esiin oman näkemykseni ja jossain määrin myös työn kautta saadun kokemuksen soteen liittyen.

Keskustelu sotesta pyörii ymmärrettävästi paljon vain Sosterin ympärillä. Sosterin johdon suunta on selvä. On tuotu esiin sitä, mikä vaikutus Kys:lla on alueen asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Keskustelussa ja uutisoinnissa painottuvat terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito.

Sosteri tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, joten tämän vuoksi olen ihmetellyt mihin ovat unohtuneet sosiaalipalvelut tämän kaiken myllerryksen keskellä? Ihminen on kokonaisuus ja hyvinvointiin vaikuttaa myös moni muu asia kuin pelkkä terveyspuoli.

Olen sitä mieltä, että asioita täytyy tarkastella moniulotteisemmin; täytyy tehdä selvityksiä, täytyy keskustella eri toimijoiden kesken ja ottaa huomioon suurempi kokonaisuus. Keskustelemattomuus ei tuota mitään hyvää. Asia ei ole niin yksiselitteinen. On pidettävä myös huoli siitä, että oma pää on kunnossa ennen kuin havitellaan jotain suurempaa.

Tässä tilanteessa moni kuntalainen tuntuu ikään kuin hämääntyvän Kys-hurmoksen alle ja unohtuu kokonaisuuden tarkastelu. Kysyn yhä edelleen millainen vaikutus mahdollisella maakunnan vaihdoksella on sosiaalipalveluihin ja kaikkiin muihin tahoihin (esim. Ely, Xamk…) sekä Savonlinnan elinvoimaisuuteen? Toivon avarakatseisuutta ja yhteistyökykyä näihin vaikeisiin päätöksiin.

Riikka Pajunen

Savonlinna

Kommentoidut