Lukijalta: Kohti uudenlaista toimintatapaa veteraaniasioissa — Marraskuussa astuu voimaan tarkennettu laki kuntoutuksesta

Marraskuun 1. päivä astuu voimaan tarkennettu laki Rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Nyt tässä laissa on ensimmäistä kertaa määritelty sotien 1939—1945 veteraanien oikeudet maksuttomiin kotipalveluihin.

Tähän asti näistä rahoista on jouduttu taistelemaan jokaisen valtion budjetin laatimisen yhteydessä. Lain perusteella budjettiin on sijoitettava riittävä määräraha ja se on arviomääräraha, joten jos budjettimääräraha ei riitä, sitä saadaan lisää niin paljon kuin tarvitaan.

Huomattavaa on, että vastaavat oikeudet on sotainvalideilla olleet jo 1980-luvulta alkaen ja heillä järjestelmä on toiminut hyvin. Maassamme on vielä lähes 10 000 sellaista veteraania, jota laki koskee.

Vaikka laissa ei ole kuin muutama muutos entiseen, se merkitsee kuitenkin aivan uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa kuntien sotaveteraanien asioiden hoidossa. Tähän asti kunnat ovat voineet harkintansa mukaan järjestää veteraanien palvelut kodeissa ja se on merkinnyt, että kuntien väliset erot veteraanipalveluissa ovat valtavan isot.

Itä-Savossakin veteraania kohden käytetyt Valtiokonttorin määrärahat vaihtelivat vuonna 2017 suuresti. Suomessa parhaiten asiansa hoitanut kunta käytti 10 000 euroa veteraania kohti vuodessa, kun taas heikoimmin asiansa hoitanut kunta ei löytänyt tarvetta kuin tuhannen euron verran.

Tällainen menettely on kohtuutonta, sillä veteraanien kunto ei tällä tavalla vaihtele. Keskimäärin 94-vuotias sotiemme veteraani tarvitsee suorittamieni selvitysten perusteella pärjätäkseen kotona noin 12 000 euroa vuodessa. Jo pelkästään kunnollinen päivittäinen ateria maksaa veteraania kohti noin 5 000 euroa vuodessa. Kun otetaan mukaan siivous, liikkumiskulut, ulkoilu- ja virkistyspalvelut ja monet kotona asumista auttavat kodin muutostyöt, ei mikään kunta voi perustella muutaman tuhannen euron vuosikulutusta.

Kuntakohtaisissa eroissa näyttääkin olevan pääsyy totutuissa menettelytavoissa. Veteraanit ovat saaneet sen mitä ovat ymmärtäneen anoa. Koviin olosuhteisiin sodissa ja niiden jälkeisissä niukkuuksissa elämään tottuneet kunniakansalaisemme eivät ole halunneet pyytää, saatikka sitten vaatia heille kuuluvia maksuttomia palveluja. Veteraanit ovat olleet hallintoalamaisia, jotka on haluttu monessa kunnassa sulauttaa muun vanhusväestön joukkoon ja kohdella heitä myös sen mukaisesti.

Tämä on kummallista jo senkin takia, että veteraanien palvelut maksaa Valtiokonttori. Kunnan ei tarvitse käyttää senttiäkään omaa rahaa.

Tämä on kummallista jo senkin takia, että veteraanien palvelut maksaa Valtiokonttori. Kunnan ei tarvitse käyttää senttiäkään omaa rahaa.

Nyt marraskuun alussa tähän tulee muutos. Jokaisen kunnan on lain perusteella järjestettävä veteraanien kotona asumista auttavat palvelut vähintään sosiaalihuoltolain sallimassa laajuudessa. Tässä laissa palvelujen kirjo on laaja, joten kunta voi ottaa käyttöön kaikki sellaiset palvelumuodot, jotka parantavat veteraanien mahdollisuutta jatkaa asumista omassa kodissa. Kotina pidetään normaalia asuntoa, palveluasumista sen erilaisissa muodoissa ja jopa tehostettua palveluasumista. Vain varsinainen laitoshoito ei mahdollista valtion rahan käyttöä.

Nyt on runsas kaksi kuukautta uudistaa veteraanipalvelujen toimintatavat. Se on mahdollista vain, jos kaikki veteraanit tunnetaan ja todellinen palvelutarve on tiedossa.

Muutama asia on ennen lain voimaantuloa oltava selvillä jokaisessa kunnassa. Jokaisen kunnan luottamus- ja toimihenkilön on tiedettävä, että sotiemme veteraanit ovat lakisääteinen erityisryhmä, jota ei tule sekoittaa muun vanhusväestön joukkoon. On tiedettävä ja löydettävä jokainen veteraani. Heille kaikille on viimeistään nyt tehtävä kattava, monipuolinen hoito- ja palvelutarvearviointi. Sen perusteella on tehtävä päätös kaikista tarvittavista palveluista. Sen on oltava veteraanin kodissa kirjallisena kaikkien tiedossa seurantaa ja tarkistuksia varten. Jokaisella on myös oltava selkeä tieto siitä, että veteraanien palvelut ovat kaikilta osin maksuttomia ja että ne maksetaan täysimääräisenä valtion varoista.

Vetoan Itä-Savon levikkialueen jokaiseen kuntaan, että jäljellä olevat kuukaudet käytetään tehokkaaseen valmentautumiseen kohti uudenlaista toimintatapaa sotien 1939—1945 veteraanien auttamiseksi heidän elämänsä iltapuhteen laadukkaaseen hoitamiseen. Sen ovat kunniakansalaisemme ansainneet.

Tässä työssä ovat myös veteraanijärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset mielellään mukana.

Pekka Paatero
Veteraanijärjestöjen yhteisen
sosiaali- ja terveyspalvelu-toimikunnan puheenjohtaja,
Läänin sosiaali- ja terveysneuvos emeritus
Turku

Luetuimmat

Uusimmat uutiset