Lukijalta: Monipaikka-asumista kannattaa edistää – Ajatusten jalostaminen onnistuu avoimella yhteistyöllä

Mökkiläiset ovat tottuneet monipaikka-asumiseen Esko Kilpinen kirjoittaa mielipidepalstalla monipaikka-asumisen kokeilun puolesta. Hän toteaa Etelä-Savon maakunnan strategioiden keskittyvän kolmeen perusasiaan: veteen, metsään ja ruokaan.

Vedet ovat puhdistuneet ymmärryksen ja vaatimusten lisääntyessä. Metsän monimuotoisuutta tulisi vaalia voimakkaammin ja estää luonnon köyhtymistä. Toistaiseksi emme ole pystyneet saavuttamaan kansainvälisiä tavoitteita lajikadon pysäyttämiseksi. Niitä uhkaavat elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen (HS 13.7.2020). Lähiruuan arvostus kasvaa ja kuluttajat odottavat luonnonmukaisia tuotteita enenevästi. Strategiset tavoitteet vaativat konkreettisia ohjelmia ja tavoitteita. Mökkiläiset ovat varmasti mielissään tavoitteellisesta toiminnasta ympäristön ja ruuan puolesta. Mökkiläiset tuovat myös monenlaista toimeliaisuutta ja vaurautta mökkikuntaansa.

Tosiasiat voivat vaikeuttaa hyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Verotulojen kertymä on tasaantunut ja osittain laskenut (VM 2017). Itä-Suomen työssäkäyvien osuus vähenee ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa. Asukasluku on hienoisesti vähentynyt koko 2000-luvun. Muutos näyttää olevan maaseudulla jopa dramaattinen ja uusia keinoja maakuntien elinvoiman säilymiseksi on hyvä pohtia.

Ehdotettu monipaikka-asuminen on monille meistä mökkiläisistä jo tuttua. Minä asun noin puolet vuodesta Mäntyharjussa. Osallistun kunnan verokertymään kiinteistöveron 1,15 prosenttiyksikön osuudella. Käytän ja maksan kunnan palveluista ja olen tyytyväinen tarjontaan.

Oletan kirjoittajan tavoitteena olevan kuntaveron tai mahdollisen maakuntaveron jakautumista varsinaisen asuinkunnan ja vapaa-ajan asuinkunnan välillä. Muussa tapauksessa ehdotuksella ei taida olla pohjaa? Ollaksemme täysivaltaisia kuntalaisia, eikä vain maksajia, haluamme osallistua myös päätöksentekoon. Se tulee ratkaista samassa yhteydessä.

Olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä, että asiaa tulee edistää monien tahojen yhteisellä panostuksella. Ajatusten jalostaminen onnistuu avoimella yhteistyöllä.

Anita Kokkonen

Monipaikka-asukas

Mäntyharju/Lahti

Uusimmat uutiset

Kommentoidut