Lukijalta: Kirjastoautoa tarvitaan

Me allekirjoittaneet vetoamme Savonlinnan kaupunginvaltuustoon, että se päättäisi jatkaa kirjastoauton palveluja myös 1.1.2020 jälkeen.

Perustelemme asiaa seuraavasti:

Kirjaston käyttö on kaikille kuntalaisille kuuluva peruspalvelu. Kirjastoautotoiminnan lopettaminen merkitsisi palvelujen loppumista kaupungin ja liitoskuntien haja-asutusalueen asukkailta. Koulut, päiväkodit ja palvelulaitokset jäisivät ilman heille kuuluvaa tärkeää palvelua.

Toiminnan lopettaminen on myös kaupungin strategiassa luvattujen laadullisten kuntapalvelujen vastaista. Hyvät ja kaikkien kuntalaisten saavutettavissa olevat kirjastopalvelut kuuluvat mielestämme laadukkaisiin kuntapalveluihin.

Jos kirjastoautotoiminta päätetään lopettaa, palvelujen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus ei toteudu, ja alueellinen eriarvoisuus pahenee. On tärkeää muistaa, että veroprosentti on sama maaseutualueella ja keskikaupungilla.

Keskikaupungilla kirjastopalvelut ovat kävelymatkan päässä. Jos kirjastoautopalvelut lopetetaan, ovat veronmaksajat eriarvoisessa asemassa maaseudulla kirjastopalvelujen puuttuessa.

Kuntaliitossopimuksessa on sovittu kirjastoautopalvelujen jatkamisesta liitoskuntien alueella. Kirjastoalan entisinä ammattilaisina pidämme itsestään selvänä, että liitosalueiden kiinteiden kirjastojen lisäksi tarvitaan kirjastoauton palveluja nykyisen Savonlinnan laajalla maaseutualueella.

Kirjastoauton palvelujen tarpeellisuus tulee selvästi auton lainaustilastosta esille. Vuoden 2018 aikana autosta tehtiin 39 216 lainaa. Lainausmäärästä voi päätellä, että palvelu on ollut tarpeellista.

Mielestämme kuntalaisten antamaa palautetta pitää päättäjien kuunnella. On lyhytnäköistä ajatella, että kirjastotoiminnan säästöillä saataisiin kaupungin talous kuntoon. Kuntien toimintaympäristön muuttuessa juuri kirjastopalvelut voivat olla tehokkain keino ehkäistä eri ikäryhmien syrjäytymistä.

On huomioitava myös kulttuuripääkaupunkihanke, koska hyvät ja tasapuoliset kirjastopalvelut kuuluvat tämän hankkeen toteuttamiseen.

Tämä vetoomus on laadittu kirjastoauton käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Kari Mielonen

Kirjastovirkailija (eläkkeellä)

Kerimäki

Urpo Haverinen

Kirjastovirkailija (eläkkeellä)

Kerimäki