Lukijalta: Tulevaisuus rakentamalla, ei repimällä

Poliittinen keskustelu käy sote-maakuntauudistuksen ympärillä edelleen kuohupäänä. Maan hallitus on linjannut, että Itä-Savon kunnat kuuluvat jatkossakin Etelä-Savoon ja että Etelä-Savossa voidaan ylläpitää kahta ympärivuorokautisesti päivystävää sairaalaa vuoteen 2033 saakka. Koska kehuin ratkaisua odotettua paremmaksi, esitti pitkän linjan demarivaikuttaja Jouni Backman kysymyksen ”Mitenkähän huonoa ratkaisua odotettiin, kun tätä pidetään hyvänä?” (Itä-Savo 16.10).

Pohjoissavolaiset päättäjät ilmoittivat reilusti oman kantansa: he eivät halua sairaalamme kuluja maksaa, eivätkä halua Itä-Savon kuntien siirtyvän maakuntaansa. Pohjois-Savo ei yksinkertaisesti antanut minkäänlaista turvaa sairaalamme säilymiselle. Vastauksena Jounille ja kaikille muillekin: 1) Olisi ollut huono ratkaisu, jos maan hallitus olisi meidät Pohjois-Savoon tästä huolimatta nimittänyt, 2) Samoin olisi ollut onnetonta, jos meidät olisi määrätty Etelä-Savoon ilman sairaalan jatkon mahdollistavaa lakikirjausta.

On syytä muistuttaa, että Sosterin johto sekä enemmistö kaupunginvaltuutetuista piti minkäänlaista sairaalaamme koskevaa lakikirjausta mahdottomana saavuttaa ja jopa poisti sen tavoitteistaan.

Keskusta tähän koko ajan uskoi ja ajoi maan hallituksessa linjaa, joka turvaisi sairaalamme ilman vuosilukurajoitteita. Tämän kirjauksen saavuttaminen on edelleen mahdollista ja toivon, että kaupunki palauttaa tavoitteen pikaisesti. Keskusta on tätä halunnut koko ajan, nyt sen onnistuminen on demareista, pääministeripuolueesta kiinni. Voisi odottaa, että ministeri Kiuru ja Sdp haluavat turvata sairaalan säilymisen, koska reilu vuosi sitten heidän vaatimuksestaan luovuttiin sairaalan ulkoistamistoimista.

Oli äärimmäisen paha virhe katkaista neuvottelut Mikkelin ja Essoten kanssa tilanteessa, jossa sokea Reettakin näki Savonlinnan seudun jäävän Etelä-Savon maakuntaan. Kenen tai mitä etua tällä päätöksellä haettiin? Ainakaan savonlinnalaisten parasta ratkaisu ei ajanut.

Savonlinna on paras paikka elää ja asua, mutta meidän on vihdoin tunnustettava se tosiseikka, ettemme päätä kaikista meitä koskevista asioista yksin. Me emme voi jatkossakaan sanella Etelä-Savossa tai KYS:n yhteistyöalueella, mitä meistä pitää ajatella tai miten muiden tulee toimia.

Pienempi ei pärjää äänten enemmistöllä tai huutamisella, vaan olemalla askeleen muita edellä. On siis korkea aika lopettaa kiukuttelu ja lähteä yksissä tuumin neuvottelu- ja edunvalvontapöytiin. Sillä tavalla tuloksellinen edunvalvonta on aina toiminut ja toimii edelleen. Jouninkin peräänkuuluttamaa Savonlinna-puoluetta tarvitaan.

Tuukka Suomalainen

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen (kesk.)