Lukijalta: Osa päättäjistä senioripuistoa vastaan Enonkoskella

Enonkosken kunnanhallitus käsitteli 20.10. senioripuistoasiaa. Kunta oli saanut ympäristöministeriöltä alustavan tiedon, että ministeriö avustaa hanketta 60 prosenttia sellaisista kustannuksista, jotka eivät koske laitehankintoja.

Kunnanjohtajan esitys oli, että ”kunta hakee ympäristöministeriön 60 prosentin avustusta Enonkosken kunnan ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeelle –Tervaniemen Senioripuisto.”

Hankkeen kokonaiskustannus on 62 320 euroa, josta ympäristöministeriön osuus on 37 392 euroa eli 60 prosenttia ja kunnan omarahoitusosuus on 24 928 euroa. Omarahoitusosuus katetaan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työosuutena hankkeessa. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2021–31.10.2021.

Keskustan edustaja esitti, ettei hankkeeseen lähdetä. Päätösehdotus kaatui äänin 4–3! Eräs hallituksen jäsen jätti eriävän mielipiteensä päätökseen kirjallisena.

Olen paluumuuttaja Enonkoskelle. Olen erittäin otettu siitä, miten kunta on tukenut ikäihmisiä tähän saakka monin eri tavoin verrattuna useaan muuhun kuntaan, joissa olen elämäni varrella asunut, niitä on yhteensä 13.

Tämä päätös kertoo päinvastaista. Jotkut tahot eivät halua paluumuuttajia ja aliarvioivat ikäihmisten tarpeita. Kunta voisi profiloitua myös valtakunnallisesti lähtemällä mukaan ympäristöministeriön rahoittamaan hankkeeseen.

Risto Pesonen

Paluumuuttaja Enonkoskelle 1.8.2020 alkaen