Lukijalta: Vanhojen metsien arvoa ei ymmärretty teknisessä lautakunnassa

Vanhoista metsistä on enää rippeet tähteellä eteläisessä Suomessa. Metsäluonnon monimuotoisuus on uhattuna myös itäisessä Savossa, Luonnon köyhtymisen aiheuttamista riskeistä niin luonnon kantokyvylle kuin ihmisen hyvinvoinnille on runsaasti tutkimustietoa, mutta tiedon sijaan moni turvautuu metsäkeskustelussa mielikuviin.

Vanhaa metsää eivät kaikki osaa arvostaa, koska se ei muistuta ns. talousmetsää, jota moni suomalainen on metsänhoidon valtavirran aikaansaannoksia katsellessaan tottunut pitämään oikeana metsänä, ”siistinä” silmälle.

Pinttyneiden mielikuvien vangiksi tuntui jäävän myös Savonlinnan tekninen lautakunta, kun se antoi tylyt pakit Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen kuntalaisaloitteelle kolmen vanhan kaupunkimetsän suojelemisesta Metso-ohjelman avulla.

Lautakunta ei halunnut avata asiasta neuvottelua kaupungin ja Ely-keskuksen kesken, vaikka Harakkasalon, Miekkoniemen lehdon ja Talvisalon vanhan metsän omistajana Savonlinnan kaupunki olisi oikeutettu hakemaan asianmukaista korvausta Metso-ohjelmasta. Mikäli sopimukseen ei päästäisi kaupungin ehdoilla, raukeaisi asia siihen, mitään haittaa ei neuvotteluista koituisi.

Mielikuvaa luonnonkauniista kaupungista Saimaan sylissä olisi voitu täydentää suojelemalla nämä kolme vanhaa metsää.

Korvauksen lisäksi kaupunki jää lautakunnan päätöksellä vaille mahdollisuutta käyttää vanhoja metsiä matkailuvalttinaan. Luontomatkailun kasvu (Itä-Savo 4.2.) osoittaa sen, että yhä useampi matkailija etsiytyy seutukuntamme suojelukohteisiin. Mielikuvaa luonnonkauniista kaupungista Saimaan sylissä olisi voitu täydentää suojelemalla nämä kolme vanhaa metsää Savonlinnan keskeisten asutustaajamien äärellä.

Lautakunta unohti myös ne kaupunkilaiset, jotka arvostavat virkistäytymistä monimuotoisissa vanhoissa metsissä, eivätkä hakeudu yksistään kuntoilumielessä ulkoilureiteille. Savonlinnan kaupungilla olisi nyt mahdollisuus turvata vanhojen metsien virkistysarvot lähellä arkista asuinympäristöä. Kaikilla ei ole halua tai mahdollisuutta autoilla päästäkseen esim. kansallispuistoihin nauttimaan metsäluonnosta.

Toisaalta suojelu ei estä vaikkapa latujen valaisua, koirien ulkoiluttamista tai metsän antimien poimimista.

Toivottavaa on, että kaupunginhallitus olisi avarakatseisempi, ottaisi kuntalaisaloitteen käsiteltäväkseen ja näkisi kyseisten taajamametsien kiistämättömän suojeluarvon.

Tinto Aaltonen
Stephen Condit
Elina Enho
Minna Hyyryläinen
Juha Jurvelius
Irma Kolari
Arto Koponen
Satu Kurki
Mauri Löppönen
Tiina Pulkkinen
Juha Taskinen
Tiina StrandénHallituksen jäseniä 2018 ja 2019

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Uusimmat uutiset