Lukijalta: Menetämmekö kuntien perustuslaillisen itsemääräämisoikeuden

Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen säilyminen on Savonlinnan kaupungin tärkein edunvalvonta kohde. Tämä on todettu kaikkien poliittisten ryhmien kanssa yhteisesti.

Sairaalan menettäminen tietää meille kaupungin ajautumista isojen ongelmien tielle. Menetämme paljon, saamatta mitään.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vuoden 2019 lokakuussa sote-suunnaksi Pohjois-Savon. Päätöksen Pohjois-Savosta ovat tehneet myös muut Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, sekä sairaanhoitopiirin hallinto.

Enemmistö päätöksen sote- ja itsehallintoaluesuunnasta Pohjois-Savoon Savonlinnan kaupunginvaltuusto teki jo vuonna 2015. Tällöin siirtyminen torpattiin ministeriöstä, perusteluna oli, ettei päätös valtuustossa ollut yksimielinen.

Olemme tottuneet siihen, että Suomessa voidaan enemmistöpäätöksellä ratkoa asioita. Vuoden 2015 selvä enemmistöpäätös kertoi Savonlinnan kaupungin päättäjien tahtotilan, mutta silloinkin joku jarrutti asiaa.

Lokakuussa 2019 tehty päätös on osa Savonlinnan kaupungin tulevaisuuden rakentamista. Savonlinnan elinvoimaisuutta voidaan pitää yllä vain ja ainoastaan Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaamisella.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on todennut ministeriön laskelmien pohjalta, ettei Etelä-Savon maakunnan kantokyky tule riittämään kahden päivystävän sairaalan ylläpitämiseen.

Savonlinnan elinvoimaisuutta voidaan pitää yllä vain ja ainoastaan Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaamisella.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sote-suuntaa Itä-Savossa tuoden hämmennystä alueemme päättäjille, sekä asukkaille.

Voin vain kuvitella sen ikävän vaikutuksen, jonka ministeri Lepän kommentointi on tuonut Itä-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, sekä Savonlinnan keskussairaalan koko henkilöstölle.

Ministeri Leppä on mennyt vastuuministerin tontille, tuomaan omia näkemyksiään. Perustuslaissa on selvästi tuotu esille, että kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Savonlinnalaisilta kysyttiin mielipidettä sote-suunnasta ja enemmistö vastaajista oli Pohjois-Savon kannalla.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Suomen kunnilla on perustuslakiin pohjautuva itsemääräämisoikeus, jota tulee kunnioittaa. Olisi hyvin sivistynyttä, että hallituksen keskustan ministeritkin kunnioittaisivat tätä perustuslain tuomaa oikeutta, myös Savonlinnan kaupungin kohdalla.

Eija Stenberg

Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry