Lukijalta: Ikääntyneiden hoivan on oltava lähellä heidän läheisiään

Päätöksenteossa puhutaan usein priorisoinnista silloin, kun resurssit eri palveluiden toteuttamiseen ovat heikkenemässä. Tällainen tärkeysjärjestys eli priorisointi kannattaa usein tehdä tulevaisuutta ajatellen, sillä kun on varauduttu erilaisiin tilanteisiin, meillä on ohjenuora, miten muuttuneissa olosuhteissa toimimme.

Kaikkea ei mielestäni kuitenkaan voi priorisoida. Pidän ikääntyneiden hyvää hoitoa sellaisena, josta on pidettävä huolta kaikissa tilanteissa. Se on meidän kaltaisemme tasa-arvoisen kansalaisyhteiskunnan velvollisuus.

Kun nämä asiat tulevat itseä lähelle, se lisää ymmärrystä ikääntyneiden hyvän hoidon tarpeesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun ikääntynyt menee hoivayksikköön siinä tilanteessa, jolloin hän ei enää selviä kotona, niin tämän hoivayksikön on sijaittava riittävän lähellä hänen ystäviään ja läheisiään, jotta yhteydet heihin säilyvät.

Jos ikääntynyt henkilö viedään vaikkapa kuudenkymmenen kilometrin päähän siitä paikasta, missä hänen läheisensä asuvat, niin yhteydet heihin heikkenevät merkittävästi. Kun hänen ystävänsä yleensä ovat pääsääntöisesti yhtä iäkkäitä, niin heidän ei ole helppoa päästä käymään kauempana olevassa hoivayksikössä.

Ikääntynyt tarvitsee henkisen terveytensä säilyttämiseen yhteyksiä ystäviinsä ja läheisiinsä, siksi hoivayksikön sijainnilla on suuri merkitys. Yhteiskunnan on panostettava siihen, että ikääntynyt voi asua sellaisessa hoivayksikössä, joka on lähellä hänen läheisiään. Ja huomattava on myös se, että kunnilla tulee olla tarjottavana omistuksessaan olevia hoivapaikkoja, yksityisen sektorin varaan ei hoivaa voi kokonaan siirtää. Julkisesti omistettu hoivayksikkö on hoivan peruslähtökohta, jota yksityinen sektori täydentää.

Kun kuntien resurssit ovat melkoisen rajalliset, niin kunnilla ei ole mahdollisuuksia tehdä runsaasti hoivayksiköitä. Näin ollen tarvitaan yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, jotta on mahdollista saada aikaan tilanne, jossa hoivapaikkojen määrä on riittävä.

Tällöin yksityisen sektorin hoivan hyödyntämiseen pitää olla käytettävissä palveluseteleitä. Palvelusetelit ovat erittäin käyttökelpoisia niin ikääntyneiden hoivaan kuin terveydenhoidossa yleisemminkin. Palveluseteleiden ehdot tulee muokata sellaisiksi, että ne sopivat mahdollisimman hyvin erilaisiin tilanteisiin.

Jarkko Wuorinen
Kaupunginvaltuutettu,
maakuntahallituksen puheenjohtaja (kesk.)
Savonlinna

Luetuimmat