Lukijalta: Suuntana Pohjois-Savo – Lue tästä kirjoitus, jonka on allekirjoittanut enemmistö valtuutetuista

Meille allekirjoittaneille valtuustoryhmien jäsenille on kaupunkimme asukkaiden oikeus palveluihin tärkeämpää kuin valtakunnan politiikka ja vaalipiirijako.

Sote-uudistuksessa on tarkoitus parantaa ihmisten peruspalveluja. Uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tämä siis sekä sosiaalialalla että terveydenhuollossa. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Edellä mainitut asiat ovat sote-uudistuksen tavoitteita.

Savonlinnassa tulee jatkossakin toimia keskussairaala. Sairaalassa täytyy olla lain tarkoittama erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys. Tällä turvataan toimintaedellytykset myös erikoisalojen, kuten sisätaudit ja kirurgia, osastotoiminnoille sekä nukutuksessa tapahtuville leikkauksille ja muille vaativille toimenpiteille.

Ympärivuorokautista toimintaa tukemaan tarvitaan riittävä päiväaikainen toiminta sekä erikoislääkäreiden poliklinikat ja avovastaanottotoiminnot. Päivystävässä sairaalassa on oltava myös riittävä toimintaa tukeva ympärivuorokautinen diagnostiikka kuten laboratorio- ja kuvantamispalvelut.

Ollessamme osa Pohjois-Savon maakuntaa, meillä on suora yhteys Savonlinnan keskussairaalasta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Näin voimme hoidon niin vaatiessa turvata parhaiten nopean ja tehokkaan pääsyn yliopistolliseen sairaanhoitoon. Samalla meillä on parhaimmat mahdollisuuden säilyttää keskussairaalan palvelut Savonlinnassa. Savonlinnan tulee siirtyä Pohjois-Savon maakuntaan.

Backman Anja (SDP)

Condit Stephen (VIHR)

Helander Karoliina (SDP)

Juuti Pirkko (SDP)

Järvinen Heli (VIHR)

Kokko Sampsa (KOK)

Koponen Jussi (VAS)

Kosonen Lauri (VIHR)

Kosonen Seppo (PS)

Kristiansson Olli-Pekka (SDP)

Kupiainen Aune (KESK)

Laukkanen Kari (SDP)

Laukkanen Karoliina (SDP)

Liefländer-Leskinen Luise (VIHR)

Loikkanen Marjut (SDP)

Makkonen Aila (SDP)

Sairaalassa täytyy olla lain tarkoittama erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys.

Metsälä Sanna (KESK)

Mikkonen Anna-Kristiina (SDP)

Mustonen Merja (VIHR)

Muukkonen Erkki (SDP)

Nousiainen Markku (SDP)

Okabe-Silvasti Chieko (VIHR)

Ora Ari (KOK)

Puputti Seija (KOK)

Sairanen Lea (KOK)

Silvennoinen Ari (SDP)

Sironen Olli (SDP)

Stenberg Eija (SDP)

Stranden Tiina (VIHR)

Suomalainen Ritva (SDP)

Tahvanainen Karri (VIHR)

Tiainen Teemu (SDP)

Turunen Kaj (KOK)

Turunen Pekka (KOK)

Valjakka Markku (SDP)

Valkonen Esa (VAS)

Österlund Olli (KESK)

Uusimmat uutiset