Pääkirjoitus: On hyvä saada norppakeskustelu asiapohjalle

On hyvä, että seuraavaa kuuttien turvaksi tarkoitettua kalastusrajoitusasetusta valmisteleva työryhmä aloittaa työnsä heti kesälomien jälkeen.

Kalatalouden ja luonnonsuojelun asiantuntijat, vesialueitten omistajat ja valtiovalta pääsevät asiapohjalta keskustelemaan nykyisten rajoitusalueitten ja -aikojen riittävyydestä sekä miettimään, voitaisiinko norpan suojelua tehostaa erilaisilla kalastusvälineisiin liittyvillä teknisillä ratkaisuilla.

Valmistelutyön alkaminen toivottavasti karsii ylilyönnit ja pienentää riskiä siihen, että vastakkainasettelu kalastajien ja norpansuojelun välille viriää uudestaan.

Uuden asetuksen on määrä tulla voimaan kevääksi 2021. Keskustelun keskiöön noussee verkkokalastuskieltojen pidentäminen norppavesillä heinäkuun loppuun. Nykyisin vuotuinen rajoitus on huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Nyt on hyvä aika testata, joko asenteet olisivat kypsiä rajoitusajan pidentämiselle.

Hyvä tie voisi olla se, jos rajoituksen pidentämistä vapaaehtoisesti haluavien osakaskuntien sopimuksiin sisällytettäisiin korvaukset myös heinäkuulta.

Osakaskunnat ovat suojelleet norppaa vapaaehtoisin sopimuksin 1970-luvulta alkaen. Sopimukset ovat vapaaehtoisia edelleen, mutta vuonna 2011 säädettiin asetus, jolla tarvittaessa voitiin muodostaa yhtenäinen kalastusrajoitusalue.

Vuonna 2011 verkkokalastus oli rajoitusaikana kielletty 1 800 neliökilometrin alueella. Nyt se on kielletty 2 770 neliökilometrin alueella.

Ympärivuotinen verkkokalastusrajoitus ei toivottavasti nouse vakavaan keskusteluun, vaikka sitä vaativa kansalaisaloite on kerännyt jo yli 70 000 nimeä ja vaikka myös luonnonsuojeluliitto vaatii sitä.

Muun muassa Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja, Metsähallituksen suojelubiologi ja jopa ympäristöministeri ovat sitä mieltä, että ympärivuotinen kielto ei olisi realistinen ratkaisu. Se on hyvä.

Jos kalavesien omistajat joutuisivat itse puolustamaan oikeuksiaan talvikalastukseen, siitä aiheutuisi turhaa porua ja imagohaittaa koko alueelle.

On muistettava, että jo nykyisillä rajoituksilla on vuodelle 2025 asetettu välitavoite 400 norpasta saavutettu etuajassa. Vuonna 2015 norpan uhanalaisuusluokka voitiin laskea äärimmäisen uhanalaisesta erittäin uhanalaiseksi.

Jokainen voi omalla päätöksellään luopua verkkokalastuksesta ympärivuotisesti.

Vapaa-ajankalastajille ja mökkiläisille katiska, onki tai pilkkivapa ovat todellisia vaihtoehtoja. Niin sanotut kakkosluokan ammattikalastajat kuitenkin tarvitsevat verkkojaan pyytääkseen kuhaa meidän ostettavaksemme kauppojen kalatiskeille ja ravintolapöytiin.

Jaana Hänninen
jaana.hanninen@ita-savo.fi

Luetuimmat

Uusimmat uutiset