Pääkirjoitus: Tori tarvitsee hyvän suunnitelman

Savonlinnan helmeä – kauppatorin aluetta – aletaan asemakaavoittaa uudelleen. Savonlinnan kaupunginhallitus päätti maanantaina käynnistää kauppatorin tori- ja katusuunnitelman uusimisen.

Perusteluna kaupunginhallitus esittää, että nykyinen asemakaava ei vanhentuneena vastaa torialueen ja Olavinkadun uudistamiseksi laadittuja muita, tuoreita suunnitelmia. Perusteluista on helppo olla samaa mieltä.

Silti Savonlinnan matkailun keskeisimpiin alueisiin kuuluvaan tori- ja katualueeseen kajoaminen herättää kysymyksiä. Suurin pelko lienee se, ymmärtävätkö suunnittelijat varmasti, mikä torialueella on tärkeintä ja merkityksellisintä.

Savonlinnan kesäisen torin henki syntyy ihmisten kohtaamisesta veden äärellä, tiiviissä kaupunkiympäristössä, jossa liikenne soljuu vain yhdellä laidalla toria ja silmä lepää kaupungin hyvin hoidetuissa rantamaisemissa. Useimmissa kaupungeissa tori on keskellä kaupunkia ja sitä reunustavat ajoväylät jokaiselta laidalta.

Olavinkadun remontti on kaunistanut merkittävällä tavalla Savonlinnan kaupunkikuvaa.

Uuden asemakaavan laatijoiden sekä kuntalaisten ja kesävieraiden vuoropuhelu jalostaisi varmasti suunnittelutyötä, ja samalla antaisi ihmisille tunteen, että he pystyvät vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä.

Samaa keskusteluintoa toivoisi myös päätöksentekijöiltä, jotta ymmärrys siitä, mitä ovat päättämässä säilyisi loppuun saakka.

Olavinkadun remontti on kaunistanut merkittävällä tavalla Savonlinnan kaupunkikuvaa ja tulee komistamaan entisestään, kunhan Pitkänsillan katutyömaa on valmistunut. Siksi ei toivoisi, että torialueen asemakaavan uudistamisessa ajaudutaan samaan puuttomuuskeskusteluun kuin Olavinkadun länsipään remontin yhteydessä.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi