Pääkirjoitus: Hyvä raideliikenne edellytys Savonlinnan seudun kehittymiselle

Savonlinnan ja Parikkalan välinen henkilöjunaliikenne muuttuu ostoliikenteeksi vuoden 2020 alusta lukien. Muutos on hyvä sillä nykyinen liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n välinen sopimus Savonlinna—Parikkala-välin henkilöliikenteestä on niin sanottua velvoiteliikennettä, josta sovitaan vuosittain.

Ostoliikenteeksi muuttuvasta henkilöjunaliikenteestä VR:llä on valtion kanssa myös vuoden mittainen sopimus, mutta se pitää sisällään 1,5 vuoden opiton. Sen sijaan siitä, mitä tapahtuu vuonna 2022, kun junaliikenne vapautuu kilpailulle, ei kukaan tiedä vielä mitään.

Hyvät liikenneyhteydet ovat Savonlinnan kaltaiselle talousalueelle elintärkeät. Kaupunki ei ole valtateiden varrella tai rautateiden risteysasemien tuntumassa, joten hyvät henkilöjuna, lento- ja maantieyhteydet takaavat ihmisille liikkumisen ja elinkeinoelämälle kehittymisen edellytykset — etenkin matkailulle.

Valtion tehtävä on varmistaa, että liikenneolosuhteet eivät ole este erilaisten alueiden kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Tämä on hyvä muistaa parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa.

Hyvä on myös muistaa, että henkilöjunaliikenne Parikkalaan ja jatkoyhteyksiin ei säily ilman matkustajia. Siksi on tärkeää, että Savonlinnan seudun asukkaat kuin muutkin matkustajat käyttävät junayhteyttä, etenkin kun vuorojen määriin ei ole tulossa heikennyksiä. Viime vuonna Savonlinna—Parikkala-välin matkustajamäärä oli 79 000 henkilöä, joten pelkästään ilmastonsuojelun nimissä on merkittävää, että matkustajat säilyvät joukkoliikenteen asiakkaina.

Joukkoliikenteen kehittämiseksi hallitusneuvotteluissa olisi hyvä muistaa myös se, että Laitaatsalmi odottaa edelleen rautatiesiltaansa vuoteen 2022 mennessä.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi