Pääkirjoitus: Kaivoshanke nostattaa tunteita

Brittiläisen Beowulf Miningin suomalaisen tytäryhtiön Fennoscandia Resourcesin suunnitelmissa on hakea loppuvuodesta kaivoslupaa Heinävedellä ja Leppävirralla.

Kysymyksessä olisi grafiittikaivos Saimaan vesistön pohjoispuolella ja sen välittömässä läheisyydessä. Grafiittia käytetään muun muassa sähköauton ja aurinkopaneelien akuissa.

Osalle kunnan asukkaista, kesämökkiläisistä ja luonnonsuojelijoista kaivoshanke tuli täytenä yllätyksenä, vaikka yhtiö on tehnyt alueella tutkimuksiaan jo kahden vuoden ajan.

Heinäveden vt. kunnanjohtaja Maarika Kasonen sen sijaan kiittelee yhtiötä hyvästä tiedottamisesta.

Oletettavaa kuitenkin on, että tietoa ei ole jaettu riittävästi tai ainakaan oikealla tavalla, joten törmäyskurssi yhtiön ja osan alueen asukkaiden välillä on mitä ilmeinen. Salaperäisyys ei ole hyvä tapa rakentaa luottamusta.

Kaivosteollisuudella on Suomessa kansan keskuudessa vähintäänkin arveluttava maine. Etenkin kun on kysymys avokaivostoiminnasta, jossa sivutuotteena pelätään syntyvän ympäristöä pilaavia aineita.

Kaivosteollisuudessa on kysymys myös työpaikoista, joita Itä-Suomessa kaivataan kipeästi. Vastakkainasettelu työn ja luontoarvojen välillä on siten hetkessä valmis. Luontoarvoja vaalivien pelko on, että kaivoksessa syntyvät jätevedet kulkeutuvat suoraan Saimaaseen ja pilaavat vesistön. Silloin vaarassa olisi tuhansien, etenkin matkailualalla työskentelevien, itäsuomalaisten työpaikat ja yritykset.

Fennoscandia Resourcesin kaivoslupapäätökseen tulisikin siksi osallistua kaikki Saimaan rannoilla olevat kunnat ja kaupungit, sillä kysymys on yhteisen Saimaan tulevaisuudesta.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi

 

 

Kommentoidut