Pääkirjoitus: Nyt kysytään saaristolaisten mielipidettä

Saaristoasiain neuvottelukunnan tekemä kysely saariston asukkaille on hyvä tapa aloittaa uuden valtakunnallisen saaristo-ohjelman laatiminen.

Savonlinnan, Enonkosken ja Sulkavan saariston asukkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja ajatuksensa saaristossa elämisestä ja siitä, kuinka sitä voisi kehittää.

Kyselyyn voivat vastata myös saariston kesäasukkaat sekä muut saaristossa viihtyvät, joten vastaukset antanevat hyvän ja monipuolisen kuvan elämisestä tämän päivän saaristossa.

Savonlinnan seudulle saaristolaisuus, sen kulttuuri ja elämäntapa ovat hyvin omaleimaisia. Vastaavanlaista kulttuuria, yhtä suuressa laajuudessa ei löydy kuin saaristomereltä. Siksi saaristo on Savonlinnan seudulle mahdollisuus, joka voi kiehtoa niin uusia vakituisia asukkaita, lomalaisia kuin elinkeinoelämääkin. Kysymys on siitä, miten asiat halutaan nähdä.

Vaikea on kuvitella, että ihminen ei nykyisellä teknologialla ja muulla osaamisella pärjäisi saaristossa, kun saaristolaiset ovat pärjänneet siellä lähes luonnon armoilla jo vuosisatoja. Perusedellytykset saaristossa asumiselle ja työskentelylle on kuitenkin oltava kunnossa, niistä tärkeimpinä hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet.

Kevään aikana laadittava saaristo-ohjelma luo suuntaviivat saaristoasioiden valtakunnan tason kehittämistyölle tuleviksi vuosiksi, siksi on tärkeää, että myös sisämaan saaristolaiset vastaavat kyselyyn ja kertovat mielipiteensä. Nyt on oikea hetki vaikuttaa.

Saariston ääni -verkkokysely on avoinna ensi sunnuntaihin saakka.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi