Pääkirjoitus: Virka-asema rajaa vapauksia

Viime päivinä on keskusteltu siitä, mitä poliitikko voi sanoa ja tehdä. Arvioinnin kohteena ovat olleet niin presidentti Sauli Niinistön, ulkoministeri Timo Soinin (sin.) kuin Vihreitten puheenjohtaja Touko Aallon sanomiset tai tekemiset.

Niinistön tapauksessa on kyse siitä, saiko presidentti edesauttaa kilpailukykysopimuksen etenemistä tavalla, miten hänen kerrotaan tehneen. Nykyinen perustuslaki kieltää presidentin osallistumisen sisäpolitiikkaan. Niinistö kävi ehkä rajalla, mutta ei sittenkään astunut ratkaisevasti sen yli. Tuntuu ihan luontevalta, että presidentti edistää yhteiskunnallista sopua. Tilanne olisi eri, jos hän oli julkisesti painostanut osapuolia tai vienyt läpi omaa, hallituksen linjasta poikkeavaa näkemystä.

Ulkoministeri Timo Soinin voimakkaat kannanotot eri maiden aborttitilanteista poikkeavat Suomen virallisesta linjasta. Soinillekin kuuluu sananvapaus siinä missä muillekin, mutta ulkoministerin virassa pitäisi olla varovaisempi. Ulkomailla ei saisi tulla väärintulkintoja siitä, mitä Suomessa naisten oikeuksista ajatellaan. Ulkoministeri kuuluu hallituksen raskaaseen sarjaan, jonka näkemyksiä kuunnellaan herkällä korvalla.

Soinikin oli ulkoministerinä asialla jo toista kertaa, sillä keväällä hän otti samassa hengessä kantaa Irlannin päätökseen laillistaa abortti. Silloinkin hänen lausuntonsa herätti kummastusta eli Argentiinan aborttipäätöstä kommentoidessaan hän hyvin tiesi ärsyttävänsä hallituskumppaneitaan. Toiminta ehkä viestii siitä, mitä Soini ajattelee vaalienjälkeisestä poliittisesta tulevaisuudestaan ja mahdollisuuksistaan jatkaa ministerinä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi