Pääkirjoitus: Etelä-Savon Tiedeseuran Savonlinnan kaupungille tekemä esitys uudesta kampuksesta on kiinnostava

Yliopistokampukselta vapautuviin tiloihin majoittuisivat Savonlinnan yhtenäiskoulun lisäksi Savonlinnan kesäyliopisto sekä koulutusvientiyritykset ja niille palveluja tarjoavat kumppanit.

Savonlinnan yliopistokampuksen tyhjeneminen lopuistakin opiskelijoista ja lehtoreista vie syksyllä mennessään paljon kaupunkia kannattelevaa osaamista ja energiaa.

Muutos syö myös kaupungin budjetista vähintäänkin puolen prosenttiyksikön verran varoja.

65-vuotinen opettajankoulutusjakso kaupungin historiassa päättyy. Tilalle tarvitaan kipeästi uutta.

Ammattikorkeakoulu vahvistaa rooliaan Savonlinnassa insinöörikoulutuksella sekä lisäämällä tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Hyvä. Mutta muutakin tukea kaupunki vielä kaipaa.

Etelä-Savon Tiedeseura on tehnyt kiinnostavan esityksen kaupungille. Se ehdottaa uutta kampusta Kuninkaankartanonmäeltä vapautuviin tiloihin.

Kampus olisi uusien ideoiden hautomo ja jatkojalostamo kokeiluille sekä tutkijayhteisöjen kehittämistyölle.

Savonlinnan yhtenäiskoulun lisäksi sinne majoittuisivat Savonlinnan kesäyliopisto sekä koulutusvientiyritykset ja niille palveluja tarjoavat kumppanit.

Seura kutsuu asiantuntijoiden, tilojen ja teknologian kokonaisuutta solmuksi, joka toimisi linkkinä maailmalle saakka.

Uudelle kampukselle toivotaan myös ammattikorkeakoulun matkailukoulutusta ja kehittämistoimintoja.

Kampus olisi kuin kotipesä tapahtumille ja tapaamisille, seminaareille ja koulutustilaisuuksille, työpajoille ja kokouksille.

Se olisi uusien ideoiden hautomo ja jatkojalostamo kokeiluille sekä tutkijayhteisöjen kehittämistyölle.

Kun jokin paikkakunta kasvaa ja työllistää Suomessa, löytyy taustalta yleensä virkeästi toimiva korkeakoulu tai yliopisto. Se jakaa viimeisintä tietoa ja uusimpia taitoja kuin virtaa ympäristöönsä.

Savonlinnan seutukunnalla vaikeuksien ylittäminen ja eteenpäin pääsy edellyttävät nyt ennakkoluulotonta asennetta.

Tarvitaan uusia kontakteja ja laajenevia verkostoja, uskallusta yrittää vaikeitakin ja rohkeutta tehdä myös virheitä.

Sirpa Silmäri