Pääkirjoitus: Romanit tuntevat saavansa usein epäoikeudenmukaista kohtelua

Suomen romanit saavat usein osakseen huonoa kohtelua, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n teettämästä hyvinvointitutkimuksesta. Tutkimuksen osallistujista joka toista oli vieras ihminen kohdellut julkisella paikalla epäoikeudenmukaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Myös viranomaisten harjoittama epäoikeudenmukainen suhtautuminen oli yleistä.

Tutkimustulos ei liene kenellekään suuri yllätys. Romanivähemmistöä on syrjitty Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, vuosikymmenet. Tummempi ihonväri sekä kiinnipitäminen oman heimon perinteistä pukeutumisessa ja elämäntavoissa on eristänyt romanit enemmistön hallitseman yhteiskunnan ulkolaidalle. Se on johtanut moniin ongelmiin, kuten alhaiseen koulutustasoon, heikkoon työllisyyteen ja huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Negatiivista kierrettä on ollut asenteiden takia vaikea murtaa, kuten äsken toteutettu työnhakukokeilu osoitti. Romaninimisen henkilön on vaikea työllistyä, ovat opinnot ja muut taustat kuinka hyvät tahansa.

Suurempi yllätys onkin ehkä se, että tällainen romanien hyvinvointia, palvelujen käyttöä, terveyttä ja työkykyä tarkasteleva tutkimus tehtiin vasta ensimmäistä kertaa. Sekin kertoo jotakin vallitsevasta ajattelusta. Suomeen viime vuosina tulleiden maahanmuuttajien kouluttautumista, työllistymistä ja sosiaalista asemaa on ehditty pohtia jo paljon, mutta yhden maan oman vähemmistön tilanne on jäänyt taka-alalle.

Romanit eivät ole päässeet mukaan siihen hyvään yhteiskunnalliseen kehitykseen, josta enemmistö on nauttinut. Se ei ole maailman tasa-arvoisemmaksi maaksi sanotulle Suomelle kunniaksi.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi