Pääkirjoitus: Matkailututkimus kuuluu tänne

Matkailun yliopistotasoinen opetus ja tutkimus siirtyi Savonlinnasta Joensuuhun samassa paketissa opettajankoulutuksen kanssa. Samalla menetettiin mahdollisuus hyödyntää tutkimusta ja tuotekehitystä seudun matkailuelinkeinon kehittämiseen. Tutkimus puolestaan menetti luontaisen tuotekehityslaboratorionsa Saimaan rannalla.

Etelä-Savon tiedeseuran puheenjohtaja Jorma Enkenberg pohtii Itä-Savossa 13.5., millaista moderni savonlinnalainen matkailututkimus ja -koulutus voisi olla. Savonlinna voisi olla edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioihin sekä kiertotalouteen kytkeytyvässä matkailututkimuksessa. Tutkimuksessa voisi olla myös kasvatustieteellinen ote. Leirikoulutoimintaa voitaisiin kehittää ja järjestää siihen liittyen myös täydennyskoulutusta.

Savonlinnan yliopistoyksikkö voisi takavuosien tapaan olla tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden kohtaamispaikka. Perustutkinto-opiskelijat voisivat vanhaan verkostoyliopistotyyliin tulla tänne suorittamaan osan tutkinnostaan tai vaikkapa maisteritutkinnon.

Yliopistokoulutus ja -tutkimus voisi Savonlinnassa alkaa jonkin yliopiston alaisuudessa.

Yhä pätee se, että menetetyt opiskelupaikat voidaan korvata vain opiskelupaikoilla. Siksi kaupunkiin tarvitaan paljon uutta perustutkintoon johtavaa koulutusta. Esimerkiksi ammattikorkeakoulutasoista insinöörikoulutusta voisi lisätä, tai kaupunki voisi saada osansa lisääntyvistä lastentarhanopettajakoulutuspaikoista.

Lastentarhanopettajakoulutus tai insinöörikoulutus eivät kuitenkaan sulje pois matkailun tutkimusta ja koulutusta, eivätkä ne tee sitä tarpeettomaksi. Ideaa kannattaa kehittää.