Pääkirjoitus: Sosterilta rohkea, mutta oikea päätös

Itä-Savon sairaanhoitopiirin eli Sosterin hallitus päätti tiistaina ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut.

Päätös on rohkea, mutta myös oikea.

Kysymys on ensi sijassa erikoissairaanhoidon palveluiden turvaamisesta Savonlinnassa, mutta samalla myös noin 500 työpaikan säilyttämisestä ja Savonlinnan seudun elinvoimaisuuden puolustamisesta.

Erikoissairaanhoidon palvelut tarkoittavat ihmishenkien pelastamista. Saaristoisesta ja pitkien matkojen Itä-Savosta lähimpään sairaalaan on toista sataa kilometriä. Hätätilanteessa se merkitsee potilasturvallisuuden merkittävää heikkenemistä ja ihmishenkien menettämistä.

Sosterin hallituksen päätös tarkoittaa, että Savonlinnaan on syntymässä osittain samankaltainen toimintamalli kuin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Kemissä, missä keskussairaalan toiminta turvattiin ulkoistamalla palvelujen tuotanto.

Niin Kemin kuin nyt myös Savonlinnan päätökset on helppo ymmärtää siksi, että sote- ja maakuntauudistuslakien valmistelussa ei ole otettu minkäänlaista kantaa maakuntien kakkossairaaloiden asemaan. Ja, kun Etelä-Savon maakunnaltakaan ei löytynyt tahtoa tai kykyä sopia Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden työnjaosta ja Savonlinnan keskussairaalan säilymisestä, oli Sosterin tehtävä ratkaisut itse.

Rohkeutta päätöksentekoon lienee antanut myös tieto siitä, että maakuntauudistuksen jälkeen Etelä-Savossa olisi merkittävästi vähemmän rahaa käytettävissä terveydenhoidonpalveluiden tuottamiseen.

Terveydenhoitopalveluiden taso on tänä päivänä keskeisin mittari, kun ihmiset pohtivat muuttamista uudelle paikkakunnalle. Savonlinnan keskussairaalan toiminnan vakauttaminen tekee seudusta houkuttelevamman paikan asua ja elää, mutta myös sairaalasta houkuttelevan työpaikan. Erikoissairaanhoidon palveluiden ulkoistaminen vahvistanee myös ammattikorkeakoulu Xamkin terveydenhoitoalan koulutuksen säilymistä ja kehittymistä Savonlinnassa.

Erikoissairaanhoidon ulkoistamisen muodoista Sosteri päättää tarkemmin helmikuussa. Asian hyvä valmistelu edellyttää, että sairaalan koko henkilöstö on hyvin perillä suunnittelun eri vaiheista.

Ulkoistamissuunnitelmasta Sosterin henkilöstö kuuli ennen hallituksen tekemää periaatepäätöstä, mikä on hyvä asia. Onhan kysymys satojen ihmisten ja heidän perheidensä elämästä ja tulevaisuudesta.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi

Kommentoidut