Pääkirjoitus: Sosteri teki odotetut päätökset — Sosterin tehtävä ei ole turvata Etelä-Savon maakunnan olemassaoloa

Sosterin hallituksen päätös luopua erikoissairaanhoidon yksityistämissuunnitelmista oli odotettu. SDP:n viimeviikkoinen ministerivierailu Savonlinnassa ei jättänyt epäselväksi sitä, millä ehdoilla pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on valmis olemaan mukana, kun valmistellaan Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuutta.

Odotettua oli myös Sosterin hallituksen yksimielinen päätös alkaa valmistella erikoissairaanhoidon vahvistamista ja jopa mahdollista maakunta-sotea Pohjois-Savon kanssa. Kuopion suunnalle Sosterilla on niin henkilöstöjärjestöjen kuin lääkärikunnan eli koko henkilökunnan vahva tuki.

Sosterin jo ennakkoon odotettu päätös hakea yhteistyökumppania Etelä-Savon maakunnan ulkopuolelta on herättänyt kysymyksen koko maakunnan tulevaisuudesta. Uhkakuvia Etelä-Savon murenemisesta maakuntakartalta kokonaan, on ehditty esittää useilta suunnilta.

Sosterin tehtävä ei ole turvata Etelä-Savon maakunnan olemassaoloa vaan varmistaa Savonlinnan seudun ihmisille mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveys- sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Itäsavolaiset ovat yhtä lailla oikeutettuja hyviin terveydenhuollon palveluihin tasaveroisesti muiden kansalaisten kanssa.

Se, että Sosteri on kuluvan vuoden aikana rakentanut yhteistyömallia Coxan kanssa ja suunnitellut erikoissairaanhoidon yksityistämistä, kertoo vain sen, kuinka sitoutuneesti Sosterin virkamiesjohto ja luottamushenkilöt hakevat Savonlinnan keskussairaalalle olemassaolon ja kehittymisen edellytyksiä.

Mielellään myös uskoisi, että tilanteen rauhoituttua, yhteistyömahdollisuuksia löytyisi myös maakunnan sisältä. Kansalaisille tärkeintä on kuitenkin se, että palvelut toimivat, ei se, missä kulkevat hallinnolliset rajat.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi