Pääkirjoitus: Oulun epäillyt seksuaalirikokset saivat poliitikot toimimaan

Oulussa ja nyt myös Helsingissä ilmitulleet seksuaalirikosepäilyt ovat saaneet poliitikot toimimaan. Eduskuntaryhmät kokoontuvat tänään pohtimaan tilannetta ja myös hallitus pitää aiheesta erityisistuntoja.

Taustalla on huoli lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta rikollisuudesta sekä yhteiskuntaan levinneestä levottomuudesta, mutta myös politiikasta. Perussuomalaiset ovat maahanmuuton kiihtymisestä alkaen eli vuodesta 2015 ennakoineet nyt esiin tulleita tapauksia ja vaatineet kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa. Eduskuntavaalit lähestyvät, ja nyt myös muilla puolueilla on tarve ja halu osoittaa, että ne ovat huolestuneita tilanteesta ja valmiita koventamaan rangaistuksia, vahvistamaan poliisin resursseja ja helpottamaan seksuaalirikoksiin syyllistyneiden karkotuksia.

Ehdotetut toimenpiteet tuskin herättävät laajaa vastustusta, rangaistuksissa on tiukentamisen varaa. Samalla on kuitenkin muistettava, että länsimaisen oikeusperinteen mukaan jokainen vastaa itse omista rikoksistaan. Yksilöiden teoista ei pidä tuomita koko ihmisryhmää.

Pölyn laskeuduttua on myös pyrittävä selvittämään, mistä tällaiset rikokset johtuvat ja ennen kaikkea miten ne voidaan estää. Ulkomaalaistaustaisten osuus seksuaalirikoksissa on lisääntynyt viime vuosina, mutta pelkkä kulttuuriero ei riitä selittämään niitä, vaikka sillä onkin merkitystä. Miksi ne esimerkiksi ovat keskittyneet Ouluun?

Ehkäiseviin toimenpiteisiin pitää ryhtyä laajalla rintamalla. Lasten, nuorten ja myös heidän vanhempiensa mediakasvatusta on tehostettava. Viranomaisten pitäisi myös päästä paremmin kiinni netissä uhreja etsiviin rikollisiin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi