Pääkirjoitus: Vihreä Telakka on oikeaa toimintaa

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden osittain rahoittamaa Vihreä Telakka -hanketta voi pitää oikeaan osuneena toimintana.
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia luonnon sekä eläinten avulla toteuttavaa hanketta rahoittaa kaupungin lisäksi Euroopan unionin sosiaalirahasto eli ESR.

Vihreää Telakkaa voi pitää onnistuneena ideana siksi, että siinä mukana olevat antavat toiminnalle kiitosta jo nyt.

Puutarhatyöt Savonlinnan Vuohimäessä sekä muukin luonnossa toimiminen antavat hyvää mieltä, kasvattavat itsetuntoa, mutta luovat myös mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Toiminnassa mukana olevien asiakkaiden sitoutuneisuus kertoo myös onnistuneesta toimintamallista.

Suomessa toiminnallinen puutarhaterapia on tunnettu jo 1800-luvun puolivälissä. Tuolloin kuntoutettavana olivat mielenterveyspotilaat sekä vangit. Asiaan perehtyneen maatalous- ja metsätieteiden tohtorin Erja Rappen mukaan puutarhassa touhuaminen tekee hyvää myös kiireisille, töissä käyville kaupunkilaisille.

Hänen mukaansa rauhoittava ympäristö, kasvien kanssa touhuaminen ja onnistumisen kokemukset kasvattavat itsetuntoa. Tutkimusten mukaan stressitaso laskee jo viidessä minuutissa. Tästä on siis kysymys myös Vihreä Telakka -toiminnassa.

Kiitosta voi antaa myös hankkeen vetäjille ja rahoittajille siitä, että myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvoinnin ja tulevaisuuden eteen ollaan valmiita tekemään töitä, eikä heitä jätetä oman onnensa varaan. Heikommassa asemassa olevista huolehtiminen kuuluu Suomen kaltaisen sivistys- ja hyvinvointivaltion perustehtäviin.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi