Pääkirjoitus: Yhteistyö on ainoa mahdollisuus

Savonlinnan yrittäjäyhdistys sekä yksittäiset yrittäjät ovat viime kuukausina arvostelleet ja arvioineet kaupungin johtamistapaa sekä elinkeinopalveluja kärjekkääseenkin sävyyn.

Yrittäjien päällimmäinen murhe on ollut se, että he eivät ole saaneet kaupungin elinkeinotoimelta kehittämisponnisteluilleen tukea, eivätkä he ole tulleet kuulluksi asioissa, joissa heillä olisi ollut arvokasta tietoa kerrottavana.

Tilanne on kuntalaisten näkökulmasta katsottuna huolestuttava. Asia on niin vakava, että sitä ei saa lakaista selvittämättömänä maton alle.

Molemmat osapuolet tavoittelevat vilpittömästi Savonlinnan ja koko seudun parasta. Huolenaihe niin yrittäjäyhdistyksellä kuin kaupungin virkamiehilläkin on yhteinen – Savonlinnan tulevaisuus ja elinvoimaisuus.

Kysymys lieneekin nyt ennen kaikkea toimintatavoista – tehdäänkö asioita yhdessä, yhteistä päämäärää kohti vai toimivatko kaikki omilla sektoreillaan toisistaan välittämättä tai kuulematta.

On nähtävissä, että yrittäjäyhdistyksessä ei olla täysin perillä kunnallisesta päätöksenteosta. Samoin on nähtävissä, että kaupunki ei ole onnistunut palvelemaan yrittäjiä ”yhden luukun periaatteella”.

Rakentavan keskusteluyhteyden löytyminen osapuolten välille vaatii nyt molemmin puolista nöyryyttä. Kuntalaisilla on oikeus vaatia sitä etenkin kaupunkiorganisaatiolta.

Yrittäjien esittämää kritiikkiä ei voi mitätöidä sillä, että sitä esittää vain osa yrittäjistä.

On fakta, että yrittäjistä tuntuu siltä. Elinkeinopalveluiden kyseessä ollen he ovat kaupungin asiakkaita. Asiakas on aina oikeassa.

Kaupungille on äärimmäisen arvokasta, että yrittäjät ovat edelleen valmiita olemaan mukana kehittämässä seudustamme elinvoimaisempaa, eivätkä äänestä jaloillaan.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi

Uusimmat uutiset

Kommentoidut